6. mars 2017

Vil gjøre omsorg lettere

Kavlifondet gir 200 000 kroner til utvikling av omsorgsverktøyet weCare. Verktøyet skal gjøre det lettere for pårørende å gi omsorg til sine hjemmeboende eldre.

Tekst: weCare
Foto: Silje Robinson og Helge Skodvin

– Tusen takk for støtten. Det gleder oss at Kavlifondet ser behovet for verkøyet, og har troen på weCare, sier Silje Katrine Robinson, CEO i weCare Family AS.

Pengene vil bli brukt til utvikling av det digitale omsorgsverktøyet weCare. Verktøyet skal gjøre det lettere for pårørende å organisere omsorg for sine hjemmeboende eldre og kan brukes via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Verktøyet skal også øke omsorgskompetansen til de pårørende.

Siste nytt, kalender og helseråd

Verktøyet har tre ulike funksjoner. Det er “siste nytt”, “kalender” og “helseråd”. I siste nytt kan du oppdatere de andre familiemedlemmene på ditt besøk hos bestemor eller gi viktige beskjeder. I kalenderen kan du for eksempel legge inn bestemors legebesøk eller når du skal på ferie, slik at alle i familien blir oppdatert. Under helserådene kan du få råd om hvordan du kan forebygge bestemor sin fysiske og mentale helse.

– Ved å samle all informasjonen om omsorgen på et sted, vil vi gjøre det enklere å samarbeide om å gi omsorg. Vi ønsker å forebygge at pårørende blir utslitt eller får dårlig samvittighet, sier Robinson.

Oppdatert på bestemors behov

I Norge er det rundt  600 000 mennesker som gir omsorg til eldre familiemedlemmer. De aller fleste av de eldre er hjemmeboende. Forskning viser at det kan være en belastning å være pårørende, og at mange føler stress og får fysiske plager.

– Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant pårørende til eldre og vi ser at behovet for verktøyet vårt er stort. Mange sier det er vanskelig å organisere omsorgen på en god måte og at informasjon ofte glipper. Vi ønsker å holde hele familien kontinuerlig oppdatert på bestemors hverdag og behov. Dette vil være en stor fordel både for bestemor selv og de pårørende. Vi tror også at dette vil styrke fellesskapsfølelsen i familien, sier Robinson.

Les mer om weCare her.