Med kunnskap som våpen i kampen mot fødselsdødelighet

Så mange som 300 000 kvinner dør hvert år i forbindelse med barnefødsler på verdensbasis, mange av dem som en konsekvens av "blokkert fødsel". De som ikke dør kan bli påført fødselsfistler.

Den norske organisasjonen Health and Development International (HDI) gjør noe med dette. Gjennom opplæring av befolkningen og fødselshjelpere i Niger har de redusert dødeligheten ved fødsler i prosjektområdet med 88 prosent. Bare én kvinne har fått fødselsfistel siden 2009 i prosjektområdet der HDI arbeider.

Kunnskap er grunnlaget for HDIs arbeid. Da kan lokalsamfunnet og de nærmeste med enkle grep selv hjelpe fødende kvinner.

Om mødrehelse

«Det er mange faktorer som gjør at det er mer risikabelt å føde i Afrika.»

Josephine Changole, Jormor og doktorgradskandidat - Institutt for helse og samfunn, UiO

Man må jobbe med å bedre kvaliteten på de tjenestene de får, ikke bare tilgangen.»

Johanne Sundby, Professor Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UiO

Dette gjør Health and Development International

Health and Development International er en norsk bistandsorganisasjon, grunnlagt av legen Anders Seim. Etter å ha bidratt til nærmest å utrydde Guineaorm, startet HDI et prosjekt i Niger der målet er å eliminere dødsfall og skader som følge av blokkerte fødsler og fødselsfistler.

Blokkerte fødsler rammer ofte unge jenter som er giftet bort i tidlig alder og har blitt gravide. Kroppene deres er ikke utrustet for å bære frem eller føde et barn. Resultatet er komplikasjoner, store smerter og noen ganger død – eller fødselsfistler, en tilstand der urin eller avføring lekker fra skjeden og hindrer kvinnen i å leve et normalt liv. Kvinner med denne tilstanden blir sett på som urene, blir ofte tvangsskilt og lever i praksis på utsiden av lokalsamfunnet.

For å hindre en blokkert fødsel må kvinnen på sykehus før det har gått for lang tid etter at fødselen stoppet opp. HDI sprer kunnskap og utdanner lokale fødselshjelpere. De lærer at solen aldri skal stå opp mer enn én gang i løpet av en fødsel. Før soloppgang nummer to, må den fødende kvinnen fraktes til helsestasjonen eller et sykehus for å få hjelp så fort som mulig.

Fakta

229 000

færre kvinner døde i forbindelse med fødsler på verdensbasis i 2015 enn i 1990. Det er en nedgang fra 532 000 til 303 000, altså en nedgang på 44 prosent.

88 prosent

Så mye er mødredødeligheten redusert i prosjektområdet der HDI jobber i Niger.

Bare 1 kvinne

av 112 000 fødende i prosjektområdet har fått fødselsfistler etter 2009.

Møt Dr. Anders Seim

Anders Seims engasjement for internasjonalt folkehelsearbeid begynte under et studieopphold i USA. Der fikk kan han høre en gjesteforelesning med Donald Hopkins, tidligere sjef på det amerikanske folkehelseinstituttet. Temaet var guineaorm. Det inspirerte ham til å jobbe med bekjempelse av guineaorm samtidig som han praktiserte som lege på Fagerstrand i Norge.

Det ble starten på Health and Development International (HDI) i 1990, med en avdeling i Norge og en i USA. Et av tiltakene organisasjonen gjennomførte, var å distribuere sugerør med filter i alle land der guineaorm finnes. Kunnskap om årsaken til sykdommen var avgjørende, og innsatsen bar frukter. I 2016 hadde 25 mennesker guineaorm, mot 3,5 millioner 30 år tidligere.

Dr. Seim bruker samme tilnærming til bekjempelse av blokkert fødsel og fødselsfistler. Det er kunnskap og enkelhet som ligger til grunn for hans metode. Ingen kvinne skal oppleve at solen står opp to ganger mens hun føder. Før soloppgang nummer to må hun få hjelp. Dette skal frivillige vite. Da trenger de hverken å kunne lese eller skrive. Det holder å telle soloppganer.

Anders Seim avviklet sin praksis på Fagerstrand i 2000, og jobber nå utelukkende for HDI.

«Kavlifondet gjør det mulig å redde liv, beskytte verdighet ved fødsel og forebygge fødselsfistel i Niger – et av verdens fattigste land. 19 millioner får nå også fordeler av et initiativ som ligger an til å halvere mødredødelighet som følge av blødning etter fødsel. Dette initiativet vokste ut av det opprinnelige prosjektet. Ytterligere ett land i Afrika har latt seg inspirere av Niger, mens andre vurderer å gjøre det samme. Snakk om ringvirkninger!»

- Dr. Anders Seim

«Lege Anders Seim er en ildsjel som brenner for å bedre folkehelsen i Niger. Finnes det en løsning på et problem, så bør man stå på og løse det, mener han. Og det mener vi i Kavlifondet også. Vi støtter enkle, effektive og ubyråkratiske løsninger på helseproblemer i flere land i verden, og Anders Seim og Health and Development International er et svært godt eksempel på hvordan det kan gjøres.”»
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondets rolle

Kavlifondet har støttet Anders Seim og Health and Development International økonomisk siden 2009.

Les mer om prosjektet: Landsbylegen

Se hele intervjuet med

Dr. Anders Seim