16. mai 2017

Utdanning mot fattigdom og fundamentalisme

8000 barn tilbake på skolebenken. Det er fasiten etter de åtte siste årene med støtte fra Kavlifondet til Strømmestiftelsens program Speed School 1 i Burkina Faso. Satsing på utdanning handler ikke bare om å skape vekst, men også om å holde fundamentalismen i sjakk.

Tekst: Teresa Grøtan
Foto: Strømmestiftelsen

3,6 millioner barn mellom 8 og 12 år har aldri begynt på skolen eller har sluttet på skolen i det vestafrikanske landet Burkina Faso.

Programmet Speed School 1, som Kavlifondet har støttet i til sammen åtte år, er myntet på barn som har ingen eller lite skolegang. Etter ni måneder tar de en prøve som avgjør om de kan begynne i fjerde klasse i offentlig skole.

Speed School 1 kan vise til fantastiske resultater: Hele 84 prosent av barna som begynner på dette intensivprogrammet, klarer overgangen til offentlig skole.

Spanskrør og franskundervisning

Strømmestiftelsen har arbeidet i Vest-Afrika siden 1985. Rune Mørland, fungerende kommunikasjonsleder i Strømmestiftelsen, forteller om årsakene til at barn ikke er på skolen:

– Det undervises på fransk, et språk som ikke snakkes i landsbyene. Da er det vanskelig for en 6-7-åring å skjønne hva læreren sier. Læreren er autoritær og spanskrøret er til stede. Folk lever veldig spredt og infrastruktur mangler fullstendig. Det kan være både to og tre mil å gå til skolen, og gradestokken kan bikke 50 grader.

Burkina Faso er et av de aller fattigste landene i verden, og barna må være med å sørge for at familien har mat.

– Det handler ikke om at familien ikke forstår verdien av utdanning. Det er heller et spørsmål om overlevelse, sier Mørland.

Kunnskapen om skolesituasjonen i Burkina Faso var bakgrunnen for å tenke nytt rundt utdanning i det vestafrikanske landet. Strømmestiftelsen kom i kontakt med professor i høyere utdanning ved universitetet i Bamako, Denice Dougnon. Han hadde også tenkt på lignende problemstillinger, og sammen med Strømmestiftelsens samarbeidspartner­­­ Fadeema Ong begynte de å diskutere hva de kunne gjøre. Diskusjonene resulterte i den første piloten av Speed School i 2006.

Fundamentalisme

Burkina Faso ligger i en svært urolig del av Afrika. Fundamentalistiske islamske organisasjoner, som er mot all utdanning av jenter, står sterkt i deler av Burkina Faso, Niger og Mali.

– For oss er det en kamp om å komme først. Der det finnes et utdanningstilbud, ser vi at fundamentalismen har mye større utfordringer med å feste grepet. Organisasjoner som for eksempel Boko Haram får grep der befolkningen ikke har utdanning. Der unge mennesker ikke føler de er en del av samfunnet, er også sjansen mye større for at de dropper ut og slutter seg til slike bevegelser.

Det Strømmestiftelsen har observert, er at kvinnenes rolle blir ekstremt begrenset. De får ikke forlate hytta. De får ikke lære å lese og skrive, de får ikke dra til markedet.

Destruktivt menneskesyn

– Fra vårt ståsted er det et usunt og destruktivt menneskesyn. Det blir et splittet samfunn. Noen steder opprettes det islamskoler, madrassaer, der barna indoktrineres. Unge gutter rekrutteres som soldater, mens jentene skal stelle hjemme og sørge for mat.

Dette gjør arbeidet til Strømmestiftelsen i visse områder på landsbygda mer krevende. Det er først og fremst her radikaliseringen har fått feste. I de store byene har regjeringsstyrker i løpet av det siste året fått god kontroll over sikkerheten.

– For oss handler det om å være frie mennesker og å ha de samme mulighetene i livet som du og jeg har. Vi har ingen religionsundervisning i Speed School. Kjernen i vår tilnærming er at vi møter mennesker på deres egne premisser, slik at vi sammen kan skape en varig endring. Vi ser at menneskene gjennom skolegang får frihet til å utvikle drømmene sine og å oppdage at de har et potensiale, sier Mørland.

Spres til andre land

Speed School vektlegger å trigge barns ønske om læring, skolen gir undervisning på lokale språk i tillegg til fransk, og legger opp til gruppearbeid og mer deltagelse i klasserommet.

Elevene på Speed School har gjort det så godt at de har fått bedre resultater enn barna som har gått i offentlig skole i tre år. De gode resultatene har vekket nysgjerrigheten til de offentlige myndighetene, noe Strømmestiftelsen er svært glad for.

– På grunn av de gode resultatene ble vi invitert til å snakke med utdanningsministeren i Mali. Dette har videre ført til et opprettelsen av et Speed School-sekretariat for Mali, Niger og Burkina Faso blant annet for å ivareta kvalitetssikring og eierskap til konseptet. I tillegg finansierer de selv egne Speed Schools over utdanningsbudsjettet. Det siste nå er at vi også har blitt kontaktet av myndighetene i Benin og Elfenbenskysten som er interesserte i å høre mer om konseptet og knytte det til den nasjonale utdanningspolitikken, forteller Mørland.

Kavlifondet var snøballen

Kavlifondet har også støttet to andre av Strømmestiftelsens programmer: Speed School 2, beregnet på ungdom i 13-15-årsalderen, og Active Literacy, beregnet på voksne kvinner som er med i spare- og lånegrupper. Mens Active Literacy i likhet med Speed School 1 har vært svært vellykket, kan ikke Speed School 2 skifte med gode resultater.

Det viser seg vanskelig å holde på ungdommene, de har flere muligheter til å skaffe inntekter selv, og å ta inn seks års tapt skolegang på to år er krevende. Det har også vært vanskelig å holde på lærerne, som heller ønsker seg faste, offentlige lærerjobber. Strømmestiftelsen er i ferd med å evaluere programmet for å finne ut hvordan det kan gjøres bedre i framtiden.

Når Kavlifondet nå trekker seg ut av Speed School 1, har fondet vært med i to fireårsperioder og sørget for at nærmere 8000 barn har fått skolegang. Nå oppskaleres programmet i svært stor skala med støtte fra nye internasjonale partnere som Qatar Foundation, EUs utviklingsprogram og Norad.

– Støtten fra Kavlifondet har betydd mer for oss enn bare summen vi har mottatt. Den viste at Speed School tiltrakk seg store støttespillere og førte til at vi kunne skalere opp og få inn mer data som igjen tiltrakk seg andre internasjonale organisasjoner. Så for oss var dette første store bidraget fra Kavlifondet det som fikk snøballen til å rulle, sier Rune Mørland.

Nye 5,3 millioner til Speed School

Selv om Kavlifondet nå avslutter støtten til Speed School 1, er ikke støtten til Speed School-prosjektet over. Nylig bevilget fondet 5,3 friske millioner til Strømmestiftelsens nye Speed School konsept som skal kombinere yrkesopplæring med grunnutdanning for unge voksne som har sluttet eller ikke har tidligere skolegang.