8. juni 2017

Å spille på lag

PlayOnside bruker fotball som et verktøy for likestilling, integrering og utdanning for burmesiske barn og unge på grensen mellom Thailand og Burma.

Tekst og foto: PlayOnside

Når barn møtes på fotballbanen, kan broer bygges på tvers av språk, etnisitet, nasjonalitet og sosial status. Gjennom fotball gir den norsk/spanske organisasjonen PlayOnside barn og unge flyktninger fra Burma muligheten til lek og utvikling gjennom forskjellige fotballaktiviteter. Nylig vedtok Kavlifondet å støttet organisasjonens arbeid for integrering, likestilling og utdanning.

PlayOnside holder til i Mae Sot, en thailandsk grenseby, kun noen kilometer fra Burma. Burma har vært herjet av borgerkrig i flere generasjoner, som har ført til store flyktningestrømmer til nabolandet Thailand. Her bor man enten i en av de ni offisielle flyktningleirene langs grensen, eller livnærer seg med strøjobber i byer grensebyer som Mae Sot.

Burmesiske barn som bor i Thailand, går på egne skoler, kalt Migrant Learning Centers (MLC). Bare i Mae Sot er det 54 MLC som er den eneste utdanningsmuligheten til mange. PlayOnside bruker fotball som en brobygger for å integrere flyktninger i vertsamfunnet. Gjennom en felles møteplass på fotballbanen, kan barna lære hverandre å kjenne, og fokusere på de positive verdier som toleranse, fair play og respekt som lagidrett bringer med seg.

PlayOnside har tre fokusområder: likestilling, integrering og utdanning.

 

Likestilling

Fotball er den perfekte plattform for å promotere likestilling. PlayOnside fokuserer på å få jentene involvert i det som tradisjonelt har vært en idrett utelukkende forbeholdt gutter. Gjennom å systematisk jobbe med å inkludere jenter, er nå 40%  av de 600 barna som deltar på idrettsaktiviteter gjennom PlayOnside jenter. Gjennom fotballen får jentene både større selvtillit og mer respekt blant guttene. Og idrettsgleden  entusiasmen er like stor blant jentene som hos gutta!

Integrering

I Mae Sot, hvor PlayOnside holder til, lever migrantene og flyktningene på skyggesiden av det thailandske samfunnet. Man går på egne skoler, som har liten eller ingen offentlig støtte, og det er et desintegrert samfunn. Men når barn møtes på fotballbanen, kan broer bygges på tvers av språk, etnisitet, nasjonalitet og sosial status. Kunstige barrierer som hindrer sosial interaksjon på tvers av samfunnslagene rives ned, og nye vennskap kan bygges gjennom idretten.

 

Utdanning

PlayOnside har utviklet et eget utdanningsprogram som brukes sammen med fotballen. Fotball er kun et verktøy, der målet ikke er å skape fremtidige superstjerner, men gode samfunnsborgere, som kan være fremtidige rollemodeller i sine egne lokalsamfunn. Ved å fokusere på forskjellige emner, som ledelse, helse, likestilling, miljøvern og menneskerettigheter, kan fotball brukes som en inkubator for utvikling. PlayOnside har også trenerutdanning, der lokale unge ledere lærer viktigheten av godt lederskap gjennom idretten og om hvordan en trener er en rollemodell for barna.

les mer om PlayOnside på playonside.org