Redder tusenvis av barn fra dødelig rotavirus

I mange land i verden er diaré en dødelig sykdom. Faktisk er det en trussel på lik linje med HIV/aids og malaria. Hvert år dør nemlig 215.000 barn av diaré som følge av rotavirusinfeksjon. Rotaviruset gir akutt tarminfeksjon, og er årsak til kraftig diaré, oppkast og feber. I verste fall fører det til dehydrering og dødsfall. Dødsfallene finner som oftest sted i land med manglende helsevesen og i områder med begrenset tilgang på rent vann. De mest utsatte barna kunne vært beskyttet gjennom livsviktig vaksinasjon.

Selv om det i dag finnes vaksiner mot rotavirus, er vaksinasjonsraten i mange land lav. Dette skyldes at vaksinene er for dyre og må holdes nedkjølt helt fra de blir fremstilt til vaksinen settes. I Niger tester Leger Uten Grenser ut en ny varmebestandig drikkevaksine som kan bli et gjennombrudd i kampen mot det dødelige rotaviruset.

Om vaksinering

«Vaksinering er et viktig tiltak for å få ned barnedødeligheten.»

Wasim Zahid,
Lege og forsker Oslo universitetssykehus

«Rent vann og vaksiner er de viktigste helsetiltakene vi kan gi verdens barn.»

Marianne Bergsaker,
Overlege Folkehelseinstituttet

Dette er Leger Uten Grensers pilotprosjekt

Diaré som følge av rotavirus tar livet av mange hundre barn hver dag. Leger Uten Grenser har testet ut en ny vaksine på 4.000 barn i Niger, som har vist seg å gi effektive og sikre resultater mot det dødelige rotaviruset. Ferske tall fra Leger Uten Grensers forskningsteam i Epicentre Paris viser at 66,7 prosent av barna som fikk vaksinen var beskyttet mot rotaviruset.

Den nye vaksinen er tilpasset behovene i de landene det behøves mest: Den er billig, den kan drikkes og trenger ikke å lagres kjølig. Dette er essensielt for at den skal kunne transporteres til avsidesliggende områder i landene sør for Sahara. Her gjør både logistikk og infrastruktur det vanskelig med nedkjøling. Vaksinen er tilpasset den typen rotavirus som har høyest forekomst sør for Sahara. Med en prislapp på under 25 norske kroner er det et betydelig billigere alternativ enn det som eksisterer på markedet i dag.

Nå er vaksinen under vurdering av Verdens helseorganisasjon (WHO) for godkjenning. Når den er godkjent, vil fattige land kunne skaffe vaksinen til en rimelig pris.

Fakta

215.000

barn i verden døde av rotavirus i 2013, sammenlignet med 528.000 i år 2000.

2,4 millioner

barn vil kunne reddes fra å dø av rotavirus innen 2030 med den nye vaksinen, ifølge Leger Uten Grensers beregninger.

86 prosent

av alle barn globalt får i dag den vaksineringen de trenger.

I Norge

har rotavirusvaksine inngått i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet siden 2014.

(WHO og Folkehelseinstituttet)

Slik virker vaksinasjon

  • Vaksinasjon kan utrydde smittsomme sykdommer.
  • Hensikten med vaksinasjon er å bli immun mot sykdommen uten å måtte gjennomgå symptomene og risikoen.
  • Ved vaksinasjon tilføres kroppen virkestoffer som danner forsvarsceller og antistoffer når det møter immunforsvaret.
  • Hvis den vaksinerte smittes av sykdommen, vil immunforsvaret gi en rask immunrespons som forhindrer sykdom.
  • Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er det få personer igjen som smitten kan spre seg til. Dette kalles flokkbeskyttelse og gjør det mulig å holde sykdommer borte. Samtidig vil det beskytte de som av ulike grunner ikke kan få vaksinen.
(Folkehelseinstituttet)
«Mange av oss hadde ikke vært her i dag om det ikke fantes vaksiner. Det er steder i verden der vaksiner, eller tilgang til vaksiner, ikke finnes. Leger uten grenser gjør en formidabel jobb i arbeidet med å utvikle denne varmebestandige vaksinen mot rotavirus. At Kavlifondet kan være med på å støtte et prosjekt som potensielt kan redde mange tusen små barn, er fantastisk.»
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondets rolle

Leger Uten Grenser har de siste årene mottatt 2,5 millioner kroner fra Kavlifondet i arbeidet med å teste ut den varmebestandige vaksinen mot rotavirus. Kavlifondet er eneste eksterne støttespilleren til Leger Uten Grenser i prosjektet. Støtten har hatt stor betydning for Leger Uten Grenser i arbeidet med å teste ut vaksinen.

Se hele intervjuet med

Kyrre Lind i Leger Uten Grenser