4. august 2017

Musikalsk metamorfose

Med støtte fra Kavlifondet gjennomføres nå det 2-årige prosjektet Metamorfose, der det lokale barne- og ungdomsorkesteret Nordstrandhøgda strykeorkester omdannes til en musikkinstitusjon for barn og ungdom fra hele Oslo.

Tekst og foto: NOR59 strykeinstitutt

Nordstrandhøgda strykeorkester skifter navn til NOR59 strykeinstitutt, og satser på utdanning og offentlige konserter. Målet med prosjektet Metamorfose er å videreutvikle den pedagogiske plattformen orkesteret er bygget på, og å etablere en struktur som kan bidra til å heve, synliggjøre og dokumentere kvaliteten i hele orkesteret.

En ny identitet

Prosjektmidlene  fra Kavlifondet skal bidra til å realisere sju delprosjekt:

  1. En ny identitet for hele orkesteret via navneskift, ny logo, nettside og design.
  2. Profesjonalisering av driften med ansvarlige for konserter og strategisk utvikling
  3. Profesjonell dokumentasjon av orkesterets virksomhet med foto og video
  4. Videreføring av inkludering som en grunnverdi i orkesteret
  5. Satsing på internasjonale impulser med reiser og tilhørende samarbeid
  6. Produksjoner og plateinnspillinger
  7. Kompetanseutvikling for de yngre i sommercamp

Breddesatsing og talentutvikling

NOR59 har i dag 120 elever fordelt på fem orkesternivåer; Preaspirant-, Aspirant-, Junior-, Hoved- og Kammerorkester. I tillegg kommer 16 strykekvartetter.

Orkesteret kan vise til meget gode kunstneriske resultater som følge av en pedagogisk grunnidé der integrasjon, breddesatsing og talentutvikling spiller en viktig rolle. De siste to årene har det vært en eskalerende utvikling i orkesteret, både i form og i innhold. Fra å være et lokalt orkester, er NOR59 på vei til å bli et orkester for barn og ungdom fra hele Oslo, som kan tilby en helhetlig musikkutdanning i form av individuelle spilletimer, samspill i orkester og i kammergrupper – og samarbeid med profesjonelle musikere og utenlandske orkestre.

De siste årene har det øverste nivået,  Kammerorkesteret, hatt et samarbeid med ett av Polens beste barne- og ungdomsorkestre, Youth Phil Orchestra fra Krakow. I desember 2016 samarbeidet de med et profesjonelt orkester fra Wien, Il Giardino d’Amore, i en ballettforestilling som ble vist i seks kulturhus i Norge. I 2017 gjorde de suksess i Norske Talenter på TV2. De forbereder nå et prosjekt med konsert og plateinnspilling av Mendelssohns fiolinkonsert.

Alle kan spille

NOR59 arbeider ut i fra en pedagogisk grunntanke om at alle barn kan spille. Kunstnerisk leder, Thorn Magnus Reymert, har som utgangspunkt at 70 av 100 tilfeldig valgte barn kan bli musikere på heltid hvis de ønsker, og 100 av 100 kan bli svært dyktige amatørmusikere. En forutsetning for å få dette til er forståelse og interesse for hvert barns egenart og individualitet.

Det å lære musikk kan sammenliknes med det å lære et språk. Alle kan lære et språk hvis de lever i og med språket. Med samspill og orkesterspill som motoren i instrumentalop­plæringen vil barna og ungdommene få musikalske opplevelser som gir nødvendig motivasjon og musikalsk vilje. Fra pedagogenes side er det essensielt med en holdning som legger til rette for en inkluderende, motiverende og engasjerende undervisning der barn og ungdoms unike energi fremelskes som en ressurs.