Skaper en god sirkel for barn i Nepal

I Nepal har fattigdom og ødeleggelser etter jordskjelvene i 2015 gått hardt utover barna. Barn og unge vokser opp til å bli analfabeter. Mange blir tvunget til å forlate landet for å jobbe under umenneskelige forhold. Andre bor under et bølgeblikk på landsbygda og må gå langt for å komme på skolen. Det offentlige skoletilbudet i Nepal er svært dårlig.

Dette gjør den danske organisasjonen Human Practice Foundation noe med. De gir tusenvis av barn bedre skolegang. Skolen gir stabilitet og trygge omgivelser i en vanskelig hverdag. Barna lærer å skrive, telle og snakke engelsk. Det er et livsviktig grunnlag for at de senere kan få seg en jobb, skape seg et liv på egen hån og hjelpe til å løfte landet ut av fattigdommen.

Om utdanning

«Utdanning er en menneskerettighet. Helt uavhengig av hvem du er.»

Ellen Sandøe,
Fagansvarlig barn og unge, UNICEF

«Hvis ikke det er gjensidig tillit blant folk i et samfunn vil det ikke bli noen utvikling.»

Marit Svahn Byberg,
Pensjonert førskolelærer og ildsjel bak skoleprosjekt i Malawi.

Dette gjør Human Practice Foundation

Med midler fra Kavlifondet har Human Practice Foundation (HPF) etablert ”Kavli Skolepakke.” Det er et prosjekt som har bidratt til å etablere skoler og bedre skolefasiliteter i de isolerte områdene i distriktene Sunsari og Solukhumbu øst i Nepal. De har bygget bibliotek, lekeplasser, datarom, kjemi- og fysikkrom og sørget for videreutdanning for lærere. Aktivitetene blir nøye fulgt opp av organisasjonen for å sikre ønskede resultater. Barna blir derfor målt på oppmøte og karakterer, slik at man kan gjøre tiltak og justeringer som trengs underveis for å sikre de gode resultater.

HPFs mål er å styrke lokalbefolkningens egen evne til verdiskapning. Arbeidet skal aktivt engasjere både givere og mottakere på veien mot å bedre levevilkårene der det trengs. HPFs arbeid finansieres gjennom et eget selskap av Founding Fathers. HPF jobber etter en 100 %-modell. Det betyr at 100 prosent av midlene som blir gitt til et prosjekt går ubeskåret til prosjektet. Det er 100 prosent transparens i alle prosjekte, og 100 prosent involvering av både givere og mottakere for å bestemme hva pengene skal brukes til.

Fakta

91 prosent

av barn i utviklingsland går i dag på barneskole.

Antall barn utenfor skole er nærmest halvert, fra 100 millioner i 2000 til 57 millioner i 2015.

2.000

barn i Nepal får i dag hjelp gjennom Kavli Skolepakke.

4.725

flere barn vil få hjelp frem mot 2021

Møt Pernille Kruse Madsen

I 2013 sa Pernille Kruse Madsen opp jobben som advokat. Hun ville vie livet til noe som betød mer. Hun solgte alle sine ting, og kjøpte en enveisbillett ut i verden. 15 måneder senere visste hun hva hun ville. Pernille ville bruke sine evner og energi på å starte en ny og annerledes bevegelse for å bekjempe fattigdommen i utviklingsland. Hun reiste hjem og stiftet Human Practice Foundation sammen med en gruppe lidenskapelige ”problemløsere” og investorer. Målet var å bygge bro mellom vesten og utviklingsland. Hun har raskt klart å bygge opp en solid organisasjon med en rekke fremtredende danske forretningsfolk som økonomiske bidragsytere. Hun er personlig engasjert i prosjektene, og reiser ofte til Nepal for å følge opp barna.

«I Human Practice Foundation mener vi at det er barn og unge som skaper den fremtidige utviklingen av fattige lokalsamfunn. Derfor har vi valgt å fokusere på utdannelse, slik at barn og unge kan få muligheten til å få en bedre fremtid, og skape en positiv utvikling for deres samfunn. Kavlifondets støtte til Human Practice Foundation er med på å gjøre dette mulig»
- Inger Elise Iversen
«- Det er ikke alltid slik at et skoletilbud fører til en god utdanning. Human Practice Foundation har lagt ned et imponerende arbeid for å forbedre det eksisterende skoletilbudet i Nepal, og med Kavli skolepakke vil vi nå over 6000 barn som får kvalitetsskole og dermed blir godt rustet for fremtiden.»
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondets rolle

Kavlifondet støtter det gode arbeidet til Human Practice Foundation i Nepal med å bidra til at 2.000 barn har fått en bedre skolehverdag. Bidraget fra Kavlifondet går til å forbedre fasilitetene og materialer, samt opplæring av lærerne på de utvalgte skolene. Frem mot 2021 vil 4.7250 flere barn få hjelp gjennom Kavlifondets støtte.

Se hele intervjuet med

Pernille Kruse Madsen