5. oktober 2017

Mer støtte til skolebarn i Laos

Kavlifondet fortsetter støtten til organisasjonen Aay's Villages arbeid med utdanning for barn i Laos.

Den norsk-laotiske organisasjonen ble til i samarbeid mellom tre norske jenter og laoitske Aay Sinthala. Mari Abrahamsen, Åshild Aarø og Malin Claesson fra Norge møtte Aay Sinthala på reise i Laos i 2016.

Fattige minoriteter

I dag er det nøyaktig ett år siden de stiftet Ayy’s Village, med mål om å gi utdanning til barn i Aay Sinthalas hjemlandsby, Phonsavath i Laos. Innbyggerne i Phonsavath kommer fra flere etniske minoritetsgrupper som er blitt tvangsflyttet fra det ressursrike høylandet, til det skrinne lavlandet. Her har de fleste endt opp uten jobb og lever i dyp fattigdom.

– Barn i Laos får gratis, obligatorisk skole frem til de er tolv-tretten år gamle, men svært få familier i Phonsavath har råd til å gi barna videre skolegang. Det er for dyrt, forteller Åshild Aarø.

Nytt læringssenter

I løpet av det første året har Aay’s Village etablert et nytt et læringssenter i landsbyen. Her får 120 barn og unge i alderen 8-17 år daglig undervisning, organisert i tre forskjellige klasser. Med støtte fra Kavlifondet har de blant annet kunnet kjøpe 20 nettbrett med anerkjente læringsapper til læringssenteret.

– Vi bruker Learning Lab, et system av digitale nettbrett med pedagogiske apper basert på å kunne tilby engelskundervisning til ressurssvake deler av verden, sier Aarø.

De har også fått på plass en statlig sertifisering for de barna som har gjennomført kurset.

– Med midlene fra Kavlifondet og det nye systemet gikk vi fra å være et lite prosjekt til en fullverdig organisasjon i løpet av vårt første år. Vi er takknemlig for at Kavlifondet hadde troen på en gruppe unge mennesker med et ønske om å hjelpe, og at de ga oss ressursene til å forbedre vårt tilbud til barna, sier Åshild Aarø.


Aay Sinthala hilser fra Laos! Foto: Aay’s Village

Takk fra Laos

Nå har Kavlifondet vedtatt å videreføre støtten til Aay’s Village med 115.000 kroner i deres andre oppstartsår.

– Noe av støtten skal gå til et stipend til videreutdanning for studentene som viser mest lærevillighet og utvikling i året som kommer, forteller Åshild Aarø.

Foreløpig er det kun Aay Sinthala som får lønn. Alle andre, inkludert samtlige i administrasjonen, arbeider på frivillig basis.

– Aay leder den lokale organisasjonen. Han styrer undervisningen med støtte fra oss og frivillige der det er behov. Det er laotene som vet best hvordan ting skal gjøres i Laos, understreker Åshild Aarø.

– Vi som jobber i den internasjonale delen bidrar med de tingene vi har kompetanse på, med for eksempel økonomi og å hente inn frivillige.

Med den nye støtten fra Kavlifondet vil de sikre lønn for Sinthala i ett år til, samt ansette en ny lærer i lønnet stilling.

– Vi er så glade for støtten fra Kavlifondet. Vi har oppnådd så mye allerede, og jeg ser stor fremgang hos elevene våre hver eneste dag, sier Aay Sinthala.

– Vi er glade for å kunne tilby gratis utdanning til barn og unge, og  at vi nå, med den nye støtten, kan ansette en lærer til som kan hjelpe meg, og sette opp nye klasser for elever som vi ikke kunne hjelpe tidligere. Tusen takk fra Laos.


Nettbrett og læringsapper er innkjøpt med støtte fra Kavlifondet. Foto: Aay’s Village

Miljøprosjekt mot plastikk

Organisasjonen jobber også med å få i gang verdiskapende prosjekter som kan bidra til å forbedre den økonomiske situasjonen i landsbyen. Målet er at flere turister skal finne veien til Phonsavath. Men med økt turisme følger det også mer forsøpling.

– Derfor har vi satt i gang miljøpropsjektet Ecobricks, en enkel og bærekraftig måte å få bukt med plastikk i landsbyen. Dette systemet kan startes på lokalt nivå i fattige landsbyer som ikke har tilgang på organisert resirkulering, sier Åshild Aarø.

– Vi er så stolte av hva vi har fått til i samarbeid med Kavlifondet og vi gleder oss til å videre jobbe hardt med å videreutvikle organisasjonen vår fremover.