17. november 2017

Ansattgaver til syv gode formål fra Kavli Norge!

Da er det klart: Årets ansattgave på 1,5 millioner kroner fra Kavli Norge går til syv forskjellige organisasjoner. Tiltak for barn og unge, ulike pasientgrupper, pårørende og vanskeligstilte er blant de som får støtte.

Tekst: Hanne Eide Andersen

– Hele 38 ulike organisasjoner ble foreslått av de ansatte i Kavli og Q-Meieriene i år, forteller Gro Dyrhaug, leder for ansattgavegruppen i Kavli/Q-Meieriene.

– De som ble stemt helt til topps er verdige mottakere av støtte. De jobber for ulike formål, men felles for dem alle er at de driftes av mennesker som legger ned en enorm innsats for å jobbe for noe de tror på. Jeg er sikker på jeg snakker på vegne av alle mine kolleger når jeg sier at det er fantastisk å få lov til å hjelpe disse organisasjonene, sier Gro Dyrhaug.


Leder for ansattgavegruppen i Kavli/Q-Meieriene Gro Dyrhaug og HR-ansvarlig Birthe Drageset. Foto: Kavli Norge

Hjertevarme i fabrikkene

– Det har vært en glede å følge med på årets nominasjonsprosess, og se de mange forslagene til gode, relevante og viktige formål som har kommet inn. Listen over kandidater forteller om et bredt, medmenneskelig samfunnsengasjement hos de ansatte. Kavli Norge har all grunn til å være stolte av sine medarbeidere, og det er vi som eiere også. Det er mye hjertevarme i fabrikkene våre, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Hvert år er konsernets medarbeidere i de enkelte land med på å velge ut noen formål som Kavlifondet skal støtte. Formålene skal være lokale, og velges ut gjennom en nominasjonsprosess og påfølgende avstemning.

En direkte forbindelse

– Det er de ansatte i Kavli som skaper verdiene som vi deler ut til gode formål. Det er en direkte forbindelse mellom hver enkelt medarbeiders innsats på jobb, og støtten som kommer mennesker over hele verden til gode. De ansattes engasjementet rundt ansattgavene er veldig gledelig og inspirerende, sier Inger Elise Iversen.

Nå er tildelingene klare, etter nominasjonsprosess, avstemning og behandling av forslagene i Kavlifondets styre.

– De som fikk flest stemmer og nå er valgt ut til å motta støtte, er alle veldig gode, viktige formål, som kommer både enkeltmennesker og samfunnet vårt til gode. Vi ser frem til å samarbeide med dem og bidra til at enda flere som trenger det, får hjelp og støtte av disse organisasjonene. Tusen takk til hver eneste medarbeider som har bidratt!

Bilde øverst: Roland og fabrikksjef Roy ved Kavlifabrikken i Bergen har selvfølgelig vært med og stemt frem årets ansattgaver. Foto: Hanne Eide Andersen

DISSE FÅR STØTTE

Her er de seks organisasjonene som får støtte. Les gjerne mer på deres egne nettsider.

Se meg – Barn som pårørende

”Vi er opptatt av gode hverdagsøyeblikk til tross for at livet kan være svært krevende. Barn skal få være barn, og vi vil «heie på» og «gå sammen med» slik at de kan bli de beste utgaven av seg selv. Barn og ungdom er nåtiden men også fremtiden – vi må styrke de til å møte livet på en best mulig måte. ”

Jobber for at barn og ungdom som opplever å være i sårbare livssituasjoner (eks. skilsmisse, alvorlig-, kronisk og akutt sykdom, rus, vold, psykiske utfordringer, dødsfall) med sine
nærmeste, skal bli sett og deres stemme hørt i sin hverdag der de bor.
Har skapt et samtale- og aktivitetssenter i en nedlagt jernbanestasjonsbygning på Vigrestad der de holder åpent daglig, i tillegg tilbyr fra en til tre ulike aktiviteter i uken på ettermiddag-/kveldstid og helg. Per i dag i kontakt med over 90 familier fra Egersund-Sandnes.

Tilbudet er driftet på gaver, donasjoner og over 70 stabile samarbeidspartnere. I dag driver over 100 frivillige (fagpersoner og ufaglærte) tilbudet ulønnet.

Foreningen for barnepalliasjon

Disse foreldre er sårbare og bærer på den tyngste børen – vissheten om at de har alvorlig syke barn som kommer til å dø som følge av livstruende og livebegrensende tilstander, som det ikke finnes kur for.”

Arbeider for at alvorlig, kronisk, syke og døende barn og deres pårørende skal oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien. Driver kontinuerlig informasjons-, kunnskaps- og opplysningsarbeid i barnepalliasjon, og er en viktig og etterspurt kompetanseformidler for helsepersonell. Arrangerer konferanser, kurs, fagdager, og har gjennomført dette i flere kommuner, ved universiteter og høyskoler.

Gaven fra Kavlifondet skal bidra til at flere foreldre med alvorlig syke og døende barn får oppleve at en ekstrem livssituasjon kan bli en styrket situasjon.

Les mer her > 

Voksne for barn

”De unge forteller at det særlig er to ting som kan være med på å gjøre hverdagen bedre, som gir motivasjon og mot til å gå videre: Å møte andre i samme situasjon, og å dele erfaringene sine for å gjøre en forskjell for andre.”

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for god psykisk helse og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. De driver tiltak rettet mot barn og unge selv, og til foreldre/omsorgspersoner og fagpersoner.

I Norge lever over 135000 barn med foreldrenes rusproblemer eller psykiske lidelser, og vi vet at dette er en risikofaktor for barna. Over en tredjedel av disse barna utvikler alvorlige og langvarige problemer selv.

Voksne for barn har vi utviklet tiltaket «Ungt Nettverk» (UN). I UN får ungdom en mulighet til å møte andre som er i samme livssituasjon, dele erfaringer og utforske hva som er viktig for å ha det bra i livet. Flere av de unge forteller at UN har vært livsviktig for dem.

Kreftomsorg Rogaland

”Hos oss kan barn, unge og voksne få en skreddersydd psykososial oppfølging. Man trenger ingen henvisning og alle tjenestene er gratis.”

Kreftomsorg Rogaland er en ideell organisasjon som i ti år har driftet på innsamlede midler, med det formål å yte profesjonell og lett tilgjengelig kreftomsorg for rammede barn og voksne, pårørende og etterlatte.
Kreftomsorg Rogaland er et kompetansesenter med elleve ansatte med stor faglig tyngde og lang erfaring.
Familiearbeidet i Kreftomsorg ivaretar samtaler med barn og ungdom, foreldreveiledning og familiesamtaler. De tilbyr veiledning og undervisning til ansatte som møter familier berørt av kreft, enten det er helsearbeidere, ansatte i skole og barnehage eller arbeidsgivere.
Vi arrangerer månedlige aktiviteter som gir de et friminutt fra en til tider tøff hverdag.

Les mer her > 

Stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe

”Vi brenner for å hjelpe andre som er i samme situasjon som vi var i, og ønsker å veilede og støtte, gi gode råd eller bare å lytte til andre som opplever å bli rammet av ALS, på en eller annen måte.”

Stiftelsen ALS norsk støttegruppes ble grunnlagt i 2008, og deres fremste formål er å fremme den norske forskningen på sykdommen ALS.

Stiftelsen jobber også for å bedre livskvalitet for pasienter og pårørende, og ønsker å heve kompetansenivået til den norske helsetjenesten på ALS, og øke befolkningens bevissthet rundt sykdommen.

Les mer her > 

Hjelpende hender

”Ellen, som selv sliter med angst, startet Hjelpende Hender som et hjelp til selvhjelps-prosjekt fordi hun innså hvor utrolig viktig det er at vi står sammen om å hjelpe hverandre. Vi er nå en fin gjeng med engasjerte som stiller opp frivillig for at Hjelpende Hender kan fortsette å hjelpe mennesker som ikke har det så lett i hverdagen. Misjonen vår er å hjelpe andre der og når det trengs.”

Hjelpende hender er en frivillig hjelpeorganisasjon for hjemløse, rusmisbrukere, enslige, småbarnsfamilier, eldre og andre som trenger litt hjelp i hverdagen.

Med finansiering fra bruktbutikken på Kjeller ved Skedsmokorset, Strømmen Bruktbutikk, Tomt Matskap-donasjoner fra folket og næringslivet, får de hjulpet minst 300 personer i måneden med mat, klær, sko, hygiene artikler, barneutstyr, og mye mer. Hver uke deler de ut gratis mat og reiser hjem til både familier og rusmisbrukere for å hjelpe. De har til nå ikke mottatt noen form for støtte.

Les mer her > 

24/7-Senteret

”Stadig flere mennesker rammes av utenforskap. Vi bidrar til aktivisering og inkludering av unge OG eldre, gjennom samhandling på tvers av generasjoner.”

24/7-senteret er en ideell forening, som forebygger sosial eksklusjon og isolasjon blant unge og eldre i Hordaland.

24/7-Senteret har skapt en sosial arena der unge dropouts får en ny start ved å aktivere eldre, og der relasjonsbygging er et sentralt middel til motivasjon og mestring.
Senteret driver arbeidstreningstiltaket PitStop, der unge i alderen 15-25 år med utfordringer relatert til rus og psykiatri får samtaler, undervisning og arbeidsforberedende trening tre dager i uken. Siden oppstart i fjor har over 50 ungdommer vært gjennom PitStop-programmet. 70 prosent av dem har kommet tilbake i skole eller arbeid.

Fra januar 2018 igangsetter 24/7-senteret tiltaket PåTvers, der unge vil få arbeidstrening ved å aktivisere eldre.

Les mer her >