2. november 2017

Årets nominasjoner i Kavli Norge er klare!

Tretten gode formål er nominert til å motta årets gave fra de ansatte i Kavli Norge. 

– Også i år har ansatte i Kavli Norge vært så heldige å få tildelt 1,5 millioner kroner fra fondet til utdeling til gode formål, sier Birthe Drageset, HR-direktør i Kavli Norge.


Ragna jobber ved Kavli-fabrikken i Bergen. Foto: Hanne Eide Andersen

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Alt overskudd fra salget av Kavliprodukter som ikke går til drift og utvikling av konsernet, blir delt ut til gode formål av Kavlifondet.

– De ansatte i Kavlikonsernet er stolte av å ha Kavlifondet som eier, sier Birthe Drageset.

Vanligvis er det administrasjonen og styret i Kavlifondet som bestemmer hvilke formål som skal få støtte. Unntak er de årlige ansattgavene. Hvert år er konsernets medarbeidere i de enkelte land med på å velge ut noen formål som Kavlifondet skal støtte. Formålene skal være lokale, og velges ut gjennom en nominasjonsprosess og påfølgende avstemning.

– Ansattgavene er en stor begivenhet for ansatte i Kavli Norge, sier Birthe Drageset.  – Dette er noe våre medarbeidere er opptatte av og stolte av å få være med på. Engasjementet rundt nominasjonene er enormt.

Hun forteller at bevisstheten blant de ansatte rundt Kavlikonsernets spesielle eierskapsmodell er høy, og en viktig motivasjonsfaktor for mange av de ansatte. – At overskuddet fra arbeidet som legges ned går til gode formål betyr mye. Det er noe vi alle er stolte av. For enkelte ansatte har det til og med vært avgjørende for at de har valgt å jobbe hos oss, sier Birthe Drageset.


Tildeling av ansattgave i 2015 

– Prosessene med ansattgavene er noe av det hyggeligste vi i Kavlifondet gjør hvert år. Det er veldig inspirerende å se det store engasjementet blant medarbeiderne, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Det er naturlig og riktig at alle de som skaper verdiene som vi kan gi videre til gode formål, også involveres i tildelingen av midlene. Det er en direkte forbindelse mellom hver medarbeiders innsats på jobb, og støtten som kommer mennesker over hele verden til gode, sier Inger Elise Iversen.

 

Kavlifondets bidrag skaper ringvirkninger i enkeltmenneskers liv, lokalsamfunn og storsamfunn verden over. Til sammen støtter Kavlifondet over 60 prosjekter i mer enn 19 land, innen feltene humanitært arbeid, kultur og helseforskning.- Dette er noe alle ansatte kan være stolte av, sier Inger Elise Iversen.

De ansatte i Norge er nå i full sving med å stemme over sine favoritter blant de elleve formålene som har blitt nominert. Resultatet skal behandles og godkjennes av styret i Kavlifondet i midten av november.

DE NOMINERTE:

WAYBACK BERGEN
Arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

24/7 SENTERET
Ideell forening som forebygger sosial eksklusjon og isolasjon blant unge og eldre.

HJELPENDE HENDER
Frivillig hjelpeorganisasjon for hjemløse, rusmisbrukere, enslige, småbarnsfamilier, eldre og andre som trenger litt hjelp i hverdagen.

SE MEG – BARN SOM PÅRØRENDE
Jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt.

KOMPASS & CO
Et mellomledd mellom det offentlige, ungdommen og eksterne arbeidsplasser.

INCESTSENTERET I VESTFOLD
Drive forebyggende arbeid og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.

HELSEHJELP TIL PAPIRLØSE
Gir gratis helsehjelp til papirløse mennesker som ikke er dekket av det offentlige tilbud.

KREFTOMSORGEN ROGALAND
Gir støtte gjennom samtale, rådgivning og veiledning til kreftrammede og berørte.

VOKSNE FOR BARN
Jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

HELSEFORUM FOR KVINNER
Formidling, inkludering og fellesskap for kvinner med utfordrende helse- og livssituasjon.

STIFTELSEN ALS
Støtter forskningen og behandling av sykdommen ALS.

GATEMAGASINET SORGENFRI, TRONDHEIM
Tilbyr en mulighet for arbeid til folk som faller utenfor det vanlige arbeidslivet.

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON
Arbeider for alvorlig, kronisk, syke og døende barn og deres pårørende.

FAKTA
• Kavlikonsernet er 100 prosent eid av Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS.
• Overskudd fra salg av Kavliprodukter, som ikke går til drift og utvikling av konsernet, deles ut til gode formål av Kavlifondet.
• Kavlikonsernet får inntektene fra salg av matvarer under Kavli-merket og sterke, lokale merker som St. Helen’s Farm, Primula, Druvan, Eriks og Q-Meieriene i Norden og Storbritannia.
• Kavli har egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.
• I hvert av landene får de ansatte nominere og velge ut formål til en årlig ansattgave.
• I 2016 omsatte Kavlikonsernet for 3 milliarder kroner.
• Utbyttet til Kavlifondet ble på hele 150 millioner i 2016.