22. desember 2017

De gode nyhetene

Verden er full av gode nyheter. Det vil vi i Kavlifondet fortelle om. Samtidig må vi fortsette å jobbe for en bedre verden for flere av oss.

Av Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

2017 ble året da vi i Kavlifondet presenterte De Gode Nyhetene. I ti korte filmer fortalte våre to unge programledere, Ebba og Brage, gode nyheter om utviklingen i verden, og gav seerne et innblikk i noen av de mange formålene som Kavlifondet støtter. Hovedbudskapet var at det er mye som går i riktig retning i verden i dag, og at det nytter å hjelpe.

Filmene ble sett av tre millioner i sosiale medier i Norge. Med det håper vi å ha bidratt med en liten motvekt til det daglige, mer krisepregede nyhetsbildet.

Samtidig må vi erkjenne og forholde oss til at verden ikke er like god for alle. Det er fortsatt veldig mange medmennesker som har behov for hjelp og støtte for å kunne skape et godt liv for seg og sine.

Ragna på Kavlifabrikken i Bergen er en av de over 800 ansatte som skaper verdiene Kavlifondet gir til gode formål. Foto: Hanne Eide Andersen

Den gode nyheten er at det også er veldig mange som står på og jobber hardt for å gi dem den støtten de trenger. Det vet vi i Kavlifondet veldig godt, og vi er så heldige å få møte mange av dem i vårt arbeid.

De fleste av prosjektene som vi støtter har frivillig arbeid som en viktig forutsetning. I tillegg kommer de som er ansatte, men som jobber for langt lavere lønninger enn det de kunne ha hatt om de valgte et mer kommersielt spor i yrkeslivet.

I samarbeidet med menneskene bak de over 50 gode formålene som Kavlifondet nå støtter, møter vi hele tiden ildsjeler og engasjerte mennesker som gir av seg selv, sine ressurser og sin tid for å oppfylle formålet.

Når vi spør hva som driver dem og hva de blir inspirerte av, er svarene nesten alltid de samme:

”Å få bety noe for andre.”

”Opplevelsen av å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.”

”At jeg gjør noe for å skape et best mulig oppvekstmiljø og en god fremtid for mine barn og barnebarn.”

”Å vite at jeg bidrar til fellesskapet.”

”Å være med på noe som er større enn meg selv.”

Det er ikke overraskende, men det er alltid like fint å høre. Det er også gode påminnelser å få med jevne mellomrom. I en travel hverdag er det lett å glemme at en av livets største gleder er så enkel og tilgjengelig for de aller fleste av oss: Bare gjør noe for andre.

Å få samarbeide med dyktige ildsjeler i over 30 land, og se alt de klarer å skape med støtten de får, er et enestående privilegium ved å jobbe i Kavlifondet. Det er også en stor kilde til inspirasjon for de ansatte i våre bedrifter, Kavli-bedriftene og Q-meieriene.

De ansatte er stolte av å ha en eier som hjelper andre og bidrar til samfunnet, det inspirerer og motiverer dem til å yte sitt beste på jobb. Vissheten om at de er med å skape verdier til gode formål gjør at hver eneste dag på jobb føles meningsfull.

Alt overskudd fra salget av Kavli- og Q-produkter som ikke brukes til drift og utvikling, går inn i Kavlifondet. Her deler vi ut midlene til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Slik har det vært i over 50 år. Felles for prosjektene vi støtter er at de har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Målet vårt er at støtten vi gir skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.

I tillegg til prosjekter mot fattigdom og utnyttelse i fattige land, prioriterer vi land hvor vi har produksjon. Konsernet har i dag produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Her skapes matvarene som gir inntektene til Kavlifondet; Kavliost og andre Kavli-produkter, og lokale merker som St. Helen’s Farm, Primula, Druvan, Eriks og Q-Meieriene i Norden og Storbritannia.

Og her kommer det enda flere gode nyheter: Aldri før har vi hatt mer midler å gi til gode formål. I 2017 har vi delt ut godt over 80 millioner kroner, og alt tyder på at 2018 kan bli nok et rekordår.

Det gleder vi oss til. Vi som jobber i Kavlifondet syns at vi har verdens beste jobb. Vi får bidra til at andre som vil, kan hjelpe og utvikle samfunnet de lever i. Vi får hele tiden se hvordan verdier som medmenneskelighet, frivillig arbeid og samfunnsengasjement lever og utøves i beste velgående verden over.

Vi får rett og slett de gode nyhetene, hver eneste dag. Det er inspirerende i arbeidet for at det skal bli enda flere av dem. Vi ser at det nytter.

God jul og godt nyttår til alle våre samarbeidspartnere, følgere og forbrukere!

Kavlifondets administrasjon på besøk ved Kavlifabrikken i Bergen. Fra venstre daglig leder Inger Elise Iversen, fabrikksjef Roy Eide, kommunikasjonsrådgiver Hanne Eide Andersen og seniorrådgiver Guro Hjetland Sundsby.