19. januar 2018

Geitestipend skal sikre utdanning for jenter

Gjennom et innovativt stipendprogram som gir mottakerne geiter, vil Trax sikre utdanning for unge jenter i Ghana, forebygge barneekteskap og bryte sirkelen av nedarvet fattigdom.

Tekst: Hanne Eide Andersen og Sam Subbey
Foto: Trax Ghana

Kavlifondet har siden 2016 samarbeidet med Trax Norway og søsterorganisasjonen Trax Ghana om et innovativt stipendprogram som skal sikre at elevene fullfører ungdomsskolen i Upper East Region i Ghana.

Kavlifondet gir en treårig økonomisk støtte til prosjektet fra 2017-2019.

– Ungdomsskolenivået er for barn i alderen 12-14 år, og flaskehalsen i det grunnleggende utdanningssystemet i Ghana, sier Vincent Subbey, direktør for Trax Ghana.

Utbredt fattigdom

Prosjektet finner sted i en region der utbredelsen av fattigdom kan være så høy som 84 prosent, ifølge ghanesiske myndigheters «Poverty Mapping Repport», utgitt av Ghana Statistical Service i 2015.

– Selv om jordbruk er det viktigste levebrødet, gjør tørre og ufruktbare landområder at rundt 60 prosent av husholdningene nesten ikke klarer å produsere til eget livsopphold. For folk som bor i disse regionene er det et tilbakevendende dilemma å måtte velge mellom å dekke de mest presserende, umiddelbare behovene som mat, klær og husly, eller å investere i utdanning av barna deres, forklarer Vincent Subbey.

Tidlig ekteskap

Når de må prioritere, er utdanning for jenter vanligvis det første som ofres. Antall jenter som dropper ut av skolen kan være så høy som over 50 prosent.

– Disse jentene dropper ikke ut fordi de er intellektuelt dårligere utrustet enn sine mannlige kolleger, sier Vincent Subbey.

Ifølge Trax Ghana-lederen preger tidlig ekteskap, barnearbeid og en evig syklus av nedarvet fattigdom livet for jenter som slutter på skolen.


Geitefarmen har fått navnet Trax-Kavli Scholarship Farm, og ligger i Upper East Region i Ghana. Programmets suksess er avhengig av støtte og engasjement fra lokalsamfunnene. Arbeidet med geitefarmen involverer ledere og sysselsetter lokalbefolkningen.

Innovativt stipendprogram

Det overordnede målet for stipendordningen er å hjelpe ungdom med å få seg en utdanning. Men det er en større og enda viktigere virkning, som går langt utover det økonomiske regnestykket.

– Ved å engasjere ungdommen i å ta personlig ansvar, ruster vi dem til å bryte syklusen med arvelig fattigdom som har hemmet deres samfunn i generasjoner. Nøkkelen er å lære dem i tidlig alder å ikke forvente utdelinger uten personlige forpliktelser og enda viktigere, at de er i stand til å gjennomføre forandring, sier Vincent Subbey.

Holdningsendring med geiter

I stedet for å gi stipender som kontanter, vil stipendordningen gi mottakerne geiter.

Mottakerne genererer inntekt fra geitegjødsel, noe som er avgjørende for jordbruk i Nord-Ghana, og selger geitekillingene for å betale for uniformer, bøker og lommepenger

– Utryddelse av fattigdom krever mer enn donorhjelp til passive mottakere. Fremfor alt krever det en radikal endring av holdninger fra både giver og mottaker, og i disse områdene, en avvisning av sterkt forankrede kulturelle normer og overbevisninger, sier Vincent Subbey.

Geitefarm med 100 dyr

Med finansiering fra Kavlifondet er det nå bygget en geitefarm på Kanbusgo i Upper East Region i Ghana, hvor det skal ales opp geiter til stipendordningen.

Gården har for øyeblikket femti dyr. Antallet skal fordobles innen andre kvartal i 2018.

– Noen av de første femti ser ut til å kunne få barn før sommeren i år, forteller Vincent Subbey.

Støtten fra Kavlifondet har også muliggjort boring av en mekanisert brønn for å dekke gårdenes nåværende og langsiktige vannbehov.

Stipendordningen Trax-Kavli skal gi stipend til:

• Fem skoler i de fattigste boområdene i Kabusgo-området.
• 50 elever per år, hvorav minst 30 (60 prosent) mottakere vil være jenter.
• Første runde stipend skal tildeles innen fjerde kvartal 2018.

På sikt skal stipendordningen:

• Hjelp de utvalgte skolene til å utvikle sitt eget stipend og inntektsbedrifter.
• Være en demonstrasjonsgård for bærekraftig landbruk og husdyrhold for skoler og lokalsamfunn.
• Gi opplæring i entreprenørskap og bedriftsutvikling for fattige lokalsamfunn på bygda.

Besøk Trax Norway på Facebook for flere bilder av gården og informasjon om prosjektet >