19. januar 2018

Involverer lokalsamfunn og lokale ledere

Kostnadsbesparende, effektive, lokale løsninger og lokal involvering er grunnleggende prinsipper i arbeidet med Trax-Kavli-gården i Ghana.

Tekst: Hanne Eide Andersen/Sam Subbey Foto: Trax Norway

– Denne tilnærmingen ligger bak valg av husdyr, bruk av bildekk som vannbeholdere, og bruken av lokalt tilgjengelig dyrefor, sier direktør for Trax Ghana, Vincent Subbey.

For tiden blir dyrene matet på høyproteinkaker laget av lokale Baobab-frø, etter at oljen er presset ut av frøene. De pressede restene har høy næringsverdi, i likhet med belgfrukter.

– Baobab-foret er supplert med bønnehøstrester. Tilgangen på vann betyr at gården i løpet av kort tid vil kunne la dyrene beite dyrene på gårdens egne beitemarker, sier Vincent Subbey.

Engasjerer lokalsamfunnet

Som en del av dette initiativet har Trax Ghana også lært opp den første gruppen av lokale husdyrarbeidere som skal ambulere rundt for å sikre god pleie for stipendgeitene.

Husdyrarbeidere skal også rapportere om velferd og andre forhold for dyrene til Trax-Kavli-gården.

– Dette er sterkt tradisjonelle samfunn, og prosjektet sikrer støtte fra lokalsamfunnet ved å rådføre seg med de eldste og samfunnslederne i viktige beslutninger, for eksempel ved å velge husdyrarbeiderne fra lokalsamfunnet, sier direktøren.

En egen samarbeidsavtale med Ingeniører Uten Grenser skal sørge for at gården blir 100 prosent soldrevet. Målet er at dette skal skje i løpet av 2018.

Kvinnelige rollemodeller

– Trax-Kavli-ordningen har også lokale kvinnelige rollemodeller, som Janet Nyaaba, som kommer fra dette området og er uteksaminert fra Universitetet for Utviklingsstudier i Ghana, og engasjerende lærere og overlærere ved potensielle mottakerskoler, understreker han.