14. februar 2018

Fremtidsfarmen i Tanzania

Kavlifondet har inngått avtale om å finansiere oppstart og utvikling av prosjektet Farm for the Future i Iringa i Tanzania.

Tekst: Hanne Eide Andersen
Foto: Farm for the Future/Ilula Orphanage Program. 

Gården skal skape arbeidsplasser, være en pådriver i å utvikle det lokale landbruket og gi unge enslige mødre og lokale bønder mulighet til å bli selvstendige og økonomisk uavhengig.

– Dette er et solid kvalitetsstempel og et stort gjennombrudd i målrettet arbeid. Nå blir Farm for the Future realisert, og det er en så stor milepel for dette fattige området at det foreløpig er litt ufattelig, sier prosjektleder Osmund Ueland.

Gledestårer

Osmund Ueland er kjent for mange som en erfaren næringslivsleder, og sitter i en rekke styrer og komiteer. Han har jobbet frivillig som prosjektleder for Farm for the Future helt siden 2015. Det var med stor glede han mottok beskjeden om Kavlifondets ønske om å støtte prosjektet denne uken.

– Stemmen ble borte og gledestårene spratt. Det var mange tanker på en gang, sier han.

– Jeg går med et fremtidsbilde i hode på hvordan dette skal bli, og jeg tenker på alle de som skal få glede av satsningen.

Barnehjem og regionsutvikling

Farm for the Future skal drives som eget selskap, og oppstart av prosjektet og etablering av organisasjonen drives frem gjennom Ilula Orphan Program i Iringa-området sentralt i Tanzanias innland.

Ilula Orphan Program er et barnehjem som ble grunnlagt av norske Berit Skaare for 20 år siden. I tillegg til barnehjemmet driver IOP regionsutvikling i området gjennom sterk satsning på utdanning.

Elitedivisjonen

I 2014 fikk Berit Skaare kjøpt en 2500 mål stor, nedlagt tobakksfarm for en billig penge. Med støtten fra Kavlifondet skal eiendommen nå bygges om til en kommersiell farm. Målet er at denne farmen skal bli en motor i samfunnsutviklingen i området.

– Kavlifondets godkjenning bringer oss i elitedivisjonen på fremtidsrettet bistandsarbeid, sier Osmund Ueland.

Osmund Ueland mener at timingen ikke kunne vært bedre.

– Norge har fått ny utviklingsminister på plass, som er i gang med opptrappingsplan innen mat og matsikkerhet, yrkesopplæring og arbeidsplasser. Her treffer vi innertier i norsk bistandsarbeid, sier Ueland.

Potensiale til ringvirkninger

– Vi er veldig glade for å bidra med støtte til oppstarten av Farm for the Future, og ser frem til å følge dette arbeidet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Driverne av Farm for the Future arbeider målrettet opp i mot FNs bærekraftsmål. De er godt etablert lokalt, har et stort nettverk og stødige, kompetente samarbeidspartnere både i Tanzania og her hjemme i Norge. Prosjektet har potensiale til å skape ringvirkninger både for enkeltmennesker og samfunnet, og er basert på mye frivillig arbeid fra norske og tanzanianske ildsjeler. Det ligger også godt til rette for gode synergieffekter med barnehjemmet, sier Inger Elise Iversen.

Bistandsorganisasjoner samarbeider

Flere bistandsorganisasjoner er med og arbeider sammen om prosjektet. Osmund Ueland, vil arbeide målrettet for å få enda flere bistandsorganisasjoner til å gå sammen om å utvikle farmen og lokalsamfunnet.

– ”Vi lærer av hverandre” og utvikler mennesker, produkter og samfunn som kan kopieres, og dermed anvendes også til å utvikle flere samfunn. Vi kommuniserer utviklingen slik at andre kan lære, sier Osmund Ueland.


Alexandre Macedo, sjef for Yara i Tanzania, Geoffrey Kirenga, direktør i Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) og sjef for Yara i Afrika Lois Alfred Perez. Sammen med en rekke andre aktører samlet de seg på barnehjemmet for å lage forretningsplan for Farm for the Future.

Farm for the Future sine viktigste mål og prioriteringer vil være:

• Varig lønnsom vekst
• FN`s bærekraftsmål
• Unge enslige mødre skal kunne stå på egne ben og være økonomisk uavhengige
• Lokale bønder assisteres ut i markedet
• Mat og matsikkerhet er et kjennetegn
• Yrkesopplæring og arbeidsplasser
• Barn og unge får interesse for, og økt kunnskap om viktigheten av landbruk

Slik skal det drives:

• Ilula Oprhan Program skal eie mint 50 prosent av Farm for the Future.
• Farmen skal ha 50/50 andel menn og kvinner blant de ansatte.
• Det skal innarbeides en bonusordning slik at ansatte kan ta ut bonus i form av aksjer.
• Øvrig eierskap vil være investorer, små bønder og enslige mødre gjennom Kirkens Nødhjelps mikrofinansgruppe VICOBA.
• Det vil når dyrene er på plass bli rundt 20 faste arbeidsplasser ved farmen.
• I tillegg skal det hyres sesongarbeidere, og antallet ansatte vil øke i takt med økt prosessering av det som dyrkes på farmen.
• Antall personer i årlige læringsprogram ved farmen vil bli fra 50-70.
• Planen er å produsere melk fra 30 melkekyr og kjøtt fra 50 kyr/kalver.
• Det skal bygges et fjøs til 50 geiter, og dyrkes fòr til egne og andres dyr, samt grønnsaker for salg.

Den kommersielle delen av farmen og læringsdelen vil bli organisert og fulgt opp adskilt med egne budsjetter og regnskap for å legge til rette for å kunne søke bistandstøtte til utdanningstilbudet.

Bilde øverst på siden: Farm for the Future er et stort prosjekt som jobbes frem av flere bistandsorganisasjoner, frivillige, fagressurser og andre aktører i samarbeid.