29. november 2018

Fullt hus for «Sinte unge gutter»

«Sinte unge gutter: Hva vet vi og hva bør vi frykte?» er tema for konferansen Voksne for Barn arrangerer i samarbeid med Kavlifondet førstekommende mandag. Temaet engasjerer – konferansen ble tidlig utsolgt.

– Vi har jobbet med dette temaet i hele år så vi visste at temaet var populært, men dette har gått over all forventning. Responsen har vært enorm, sier Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn, som arrangerer konferansen med støtte fra Kavlifondet.

– Vi så ganske tidlig at lokalet vi opprinnelig hadde booket til arrangementet kom til å bli for lite, så heldigvis fant vi et med større kapasitet, forteller hun.
Også her ble alle billettene raskt borte. Voksne for Barn har måtte stenge ventelisten, fordi den begynte å bli så lang.

Mange fra skolesektoren

Gruppen som er interessert er veldig bred. Skolesektoren er sterkt representert.
– Herfra kommer det alt fra assistenter til rektorer, til skolehelsetjeneste til spesialpedagoger. Det samme med barnehage. Andre grupper som peker seg ut er politi, psykologer og barnevern i tillegg til privatpersoner, deriblant foreldre, sier Talseth.

– Vi tror at årsaken til at det treffer så godt, er at det er en problemstilling mange kjenner igjen, men som det ikke har vært snakket så mye om, sier hun, og viser til at det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel er det unge gutter som topper de fleste negative statistikker.

– Det har vært mye fokus på jentene de siste årene, med god grunn, understreker Talseth.
– Det har nok ført til at mye av tilbudet for barn og unge har blitt laget på deres premisser. I mellomtiden har guttene gått litt under radaren. Det er ikke like mange gutter som sliter, men vi ser at det de sliter med gjerne får langt større konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå, enn hos jentene.

Hun forteller at Voksne for Barn får mange tilbakemeldinger om at dette er noe de står midt oppi i hverdagen, og at det er noe de trenger mer informasjon om.

– Denne tilbakemeldingen får vi både fra fagpersoner og fra foreldre, noe som tyder på at behovet er stort, sier Talseth.

Arrangementet har også fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

– Det er spennende og gledelig at dette temaet vekker et slikt engasjement, både blant foreldre, gutta selv og ikke minst, blant fagfolk. Kavlifondet har psykisk helse blant barn og unge som et hovedsatsningsområde, og vi ønsker å bidra til å tette kunnskapshull. Det er et tydelig behov for flere samtaler og større oppmerksomhet rundt utfordringer som er særlig utbredt for gutter, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.


PROGRAMMET

Flere av Norges fremste forskere på sine felt og representanter fra flere fagdisipliner som jobber med disse guttene vil dele av sin erfaring på konferansen.

SINTE UNGE GUTTER: HVA VET VI OG HVA BØR VI FRYKTE?

Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. De aller, aller fleste såkalte skolemassakrene blir utført av unge menn som har opplevd tap, avvising og mobbing, og selv om vi ikke har hatt noen i Norge, er ikke spørsmålet om den kommer – men når.

Svein Øverland er psykolog, spesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

GUTTER SOM LEKER GHETTO

Minoritetsnorske gutter og jenter kan ha ulike utfordringer i samfunnet vårt. Mens minoritetsjentene i mange sammenhenger heies opp og frem, kan en del minoritetsgutter oppleve å bli møtt med diskriminering og lave forventninger. For noen blir det å «leke getto», og å spille ut gangster-identitet en mulig måte å håndtere andres fordommer på.

Monika Grønli Rosten er sosialantropolog og forsker ved NOVA (OsloMet). Rosten har fra tidligere flere års erfaring med å lede forebyggende ungdomstiltak som ansatt i Bydel Alna, og har siden skrevet doktoravhandlingen Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen. Hennes forskning tematiserer identitetsarbeid og stigma i overgangen fra ung til voksen, og viser blant annet at territoriell stigmatisering rammer minoritetsnorske gutter som gruppe spesielt hardt.

HVORDAN HINDRER VI AT SÅRBARE GUTTER BLIR AGGRESSIVE GUTTER?

Ingen våkner opp en morgen med en psykisk lidelse eller atferdsproblemer. Det er noe som utvikler seg over tid. Mange tror at løsningen er særlig erfarne eller kompetente fagpersoner, eller større fokus på screening av begynnende skjevutvikling. Undersøkelser støtter ikke nødvendigvis denne antagelsen. Det er vanskelig å fange opp gutters begynnende skjevutvikling og psykiske lidelser kun gjennom samtaler eller sjekklister.

Svein Øverland er psykolog, spesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

VIKTIGHETEN AV GODE RELASJONER FOR BARN MED PSYKISKE VANSKER

Gutter oppsøker helsetjenester i mindre grad enn jenter når de har det vanskelig. På spørsmål om hvem de kunne tenke seg å snakke med, svarer det store flertallet en lærer. Når barn og unge tilbringer så mange timer i pedagogiske institusjoner sier det seg selv at det å sørge for god relasjonskvalitet når de er der, er av uvurderlig betydning.

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og professor II ved SePU, Høgskolen Innlandet. Drugli vil prestesete hvilke psykiske vansker som er vanlige hos norske barnehage – og skolebarn, samt hvorfor gode relasjoner er særlig viktig for disse barna.

«Å TA DET SOM EN MANN»

I 2017 ble Oslos første helsestasjon for gutter etablert på Frogner helsestasjon. Bakgrunnen var en økende bevissthet om at gutter ikke oppsøkte skolehelsetjenesten i like stor grad som jentene. Helsebror Per Arthur Andersen så for seg det ville bli mest testing for klamydia i begynnelsen, men så fort at de også traff gutter som slet med depresjoner og tanker om selvmord.

Per Arthur Andersen er en av få helsebrødre i Norge. Han vil dele erfaringer fra arbeidet sitt, hva guttene han møter sliter med, hvorfor guttene er en så vanskelig gruppe og nå, og hvordan vi som samfunn kan gjøre guttene tryggere på å søke helsehjelp.

UNGDOMSKRIMINALITET I OSLO

I Oslo sank kriminaliteten blant de under 18 år mellom årene 2009 og 2015, men så begynte den å øke igjen. Særlig fysisk vold, massevold og lovbrudd mot politiet øker, og statistikken var særig preget av gjengangere.

Martine Elise Jackbo Gran er fag- og opplæringsansvarlig for kriminalitetsforebyggende politiarbeid i Oslo, og har tidligere jobbet som forebygger og etterforsket ungdomssaker på Majorstuen politistasjon. Gran vil fortelle om situasjonen i Oslo, og om hva som gjøres for å snu den negative trenden.

“ALT ER BARE HELT SVART … “

Det finnes mange sinte gutter der ute. Og de er ikke bare sinte. De strever med mange andre følelser. Altfor mange opplever at de ikke klarer å uttrykke vanskelige følelser, eller at voksne reagerer negativt når de gjør det. I 2013 tok skolene i Aurskog Høland kommune i bruk psykisk helse- og livsmestringsprogrammet Zippys venner, som gir alle 1. – 4.-klassinger systematisk opplæring i å snakke om, identifisere, og håndtere egne og andres følelser. Det har gitt god effekt.

Bjørg Brokke jobber i skolehelsetjenesten i Aurskog Høland kommune. Brokke vil dele erfaringer kommunen har med barn og ungdom i tiden før og etter de startet med Zippys venner, om arbeidet med å gi guttene et eget følelsesspråk, og hvordan man samtidig ivaretar deres integritet i dette arbeidet.

GUTTAS CAMPUS: SINTE GUTTER – HVOR BLE DE AV?

Hver tredje gutt faller ut av skolen. Sommeren 2018 ble pioner-eksperimentet Guttas Campus gjennomført. I 14 døgn var 26 gutter som hadde valgt å komme opp fra synkekurs i skolefag etter 9. trinn, samlet for å få en bedre start i 10. Midt i sommerferien gikk de løs på to tøffe skole-uker fylt med matte, skrivning og lesing, uten mobiltelefon, men med skikkelige porsjoner med fysisk aktivitet og arbeid med karaktertrekk.

Omar Mekki, pedagog med mangeårig rektorbakgrunn ledet hele leiren, Magne Raundalen, var bestefar og psykolog på heltid. Sammen med en av ungdommene som deltok og hans mentor, vil de fortelle om Guttas Campus, og arbeid med gutter som er på vei til å falle fra.