8. januar 2019

12,3 millioner til forskning på foreldreveiledning for flyktninger og minoriteter

Med støtte fra Kavlifondet skal en ny studie evaluere effekten av et foreldreveiledningsprogram for flyktninger og etniske minoriteter.

Forskningsprosjektet som får støtte fra Kavlifondets program for helseforskning har tittelen «Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities» («Foreldreveiledning for flyktninger og etniske minoriteter»).

Prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom forskere fra flere forskningsinstitusjoner/kunnskapssentre i Norge, ledet av førsteamanuensis Joshua Patras ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).

Skal fremme utsatte barns utvikling

Den internasjonalt anerkjente programserien «De utrolige årene» består av flere ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i barnehage, SFO og skole. Målet med De utrolig årene er å fremme følelsesmessig, sosial og skolerelatert utvikling, samt å forebygge, redusere og behandle atferdsmessige og følelsesmessige problemer.

Det Kavlifondet-støttede prosjektet skal evaluere effekten av foreldreveiledningsprogrammet i De utrolige årene for flyktninger og etniske minoriteter.

– Dette er fantastisk mulighet for oss til å få gjennomført denne studien. De utrolige årene har vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Kavlifondet gir oss en unik mulighet til å tilrettelegge og evaluere programmet for en ny gruppe foreldre, sier Joshua Patras.


Fra venstre: Simon-Peter Neumer (forsker, RBUP Øst og Sør) og Joshua Patras (PIRM prosjektleder, RKBU Nord).


Fra venstre: Simon-Peter Neumer (forsker, RBUP Øst og Sør) og Leoul Mekonen (studieleder, helse og sosialarbeid med etniske minoriteter; RBUP Øst og Sør). Leoul Mekonen samarbeider med forskningspartnere ved RBUP.

Styrker foreldre og barns samspill

Foreldreveiledningsprogrammet fokuserer på å styrke foreldre og barns samspill og tilknytning. Foreldre som deltar vil lære å oppmuntre til skoleferdigheter gjennom samarbeid med lærere, og fremme barnas faglige, samt sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmet inneholder tiltak som kan brukes for å forebygge eller behandle atferdsproblemer og ADHD.

I løpet av prosjektperioden vil forskningsgruppen også evaluere et tilbakemeldingssystem som er utviklet for å gi terapeuter/behandlere mulighet til å evaluere deltagernes respons på tiltakene. Dette vil igjen gjøre det mulig å tilpasse tiltakene individuelt.

Studie som omfatter 270 familier

Prosjektet omfatter også en kartlegging av de daglige erfaringene til flyktningene og minoritetsfamiliene som deltar i studien. Resultatene vil gi nyttig kunnskap til blant annet flyktningtjenester om hva som kan hjelpe foreldre og barn med flyktningbakgrunn.

Studien skal foregå fra 2019 til 2023, og vil omfatte omkring 270 familier.

I tillegg til leder Joshua Patras består forskningsgruppen av Merete Saus og Marcela Douglas fra RKBU Nord, Reidar Jacobsen fra NORCE og RKBU Vest, Simon-Peter Neumer fra RBUP Øst og Sør, og trainer i De utrolige årene, Siri Gammelsæter (RKBU Midt).


Bildet øverst fra venstre: Joshua Patras (RKBU Nord), Siri Gammelsæter (RKBU Sentral), Reidar Jakobsen (RKBU Vest), Marcela Douglas (RKBU Nord), Merete Saus (RKBU Nord), and Simon-Peter Neumer (RBUP Øst og Sør).