17. juni 2019

Nye styremedlemmer i Kavlifondet og Kavli Holding

Pressemelding: Lise Hammergren er valgt til nytt styremedlem i Kavlifondet, stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet. Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes er valgt inn i styret i konsernets morselskap, Kavli Holding AS.

– Vi er svært glade for denne styrkingen av styrene i Kavlikonsernet, sier Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet.

Kavlikonsernet driver næringsmiddelproduksjon i fire land, med kjente merker som Kavli smøreost, Q-Melk, Skyr yoghurt og Primula Cheese. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernet, overføres til Kavlifondet som deler ut midlene til allmennyttige formål. Kavlifondets styre tildeler støtte, utøver eieroppgaven og forvalter øvrige fondsmidler.

– Med Lise Hammergrens kompetanse og erfaring får vi en viktig bidragsyter til Kavlifondets styre. Med Rannveig Børresen Krane og Kenneth Hamnes utvides kompetanse og kapasitet i Kavli Holdings styre. Alle viser dessuten et inspirerende engasjement for Kavlis arbeid med å skape verdier for gode formål, sier styreleder Aksel Mjøs.

Lise Hammergren går nå ut av styret i Kavli Holding, hvor hun har sittet siden 2014. Hammergren er divisjonsdirektør for Handelshøyskolen BIs etterutdanning. Hun har tidligere arbeidet i Orkla/Lilleborg, Unilever og Schibsted, og sittet i styrer nasjonalt og internasjonalt.

Rannveig Børresen Krane er administrerende direktør i Unilabs Norge AS i Oslo. Krane har tidligere arbeidet i Stabburet, Mills, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Health.

Kenneth Hamnes er konsernsjef i Arcus ASA. Hamnes har bakgrunn fra Lilleborg, Boston Consulting Group, Orkla, og Maarud.

Etter disse valgene består styret i Kavlifondet av Aksel Mjøs (styreleder), Solfrid Lind, Dag J. Opedal og Lise Hammergren.

Styret i Kavli Holding AS, morselskapet i Kavlikonsernet, består etter dette av Finn Jebsen (styreleder), Ulrika Dellby, Rannveig B. Krane, Aksel Mjøs, Frank Mohn, Dag J. Opedal, Kenneth Hamnes (fast møtende varamedlem), Eli Kverneland (ansattvalgt) og Øyvind Ramm (ansattvalgt)

Foto til fri bruk kan lastes ned her: https://bit.ly/2Zph3yO

Kontaktpersoner

Aksel Mjøs, styreleder i Kavlifondet

Telefon / e-post: +47 97 08 85 29 / aksel.mjos@nhh.no

BAKGRUNN

• Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, et av Norges ledende næringsmiddelkonsern, med en årlig omsetning på omkring 3,5 milliarder kroner (2018).

• Kavlikonsernet har virksomheter i fire land: Norge, Sverige, Storbritannia og Finland.

• I Norge er konsernet mest kjent for Kavli smøreost og produkter fra Q-Meieriene.

• Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av grunnlegger Olav Kavli.

• Knut Kavli testamenterte hele virksomheten til Kavlifondet.

• I henhold til vedtektene deler Kavlifondet ut alt overskudd etter drift og utvikling til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid.

• Det meste av midlene (70 prosent) tildeles prosjekter i de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet. Resten går til prosjekter som skal bidra til å skape endring og vekst i utvalgte land i Asia og Afrika.

• Barn og unge, inkluderingsarbeid og psykisk helse er blant Kavlifondets prioriterte områder i perioden 2017-2021.