1. oktober 2019

Samler Rogaland om inkludering

Med inkluderingsdagene får Rogaland en ny arena for kunnskapsdeling for alle som jobber med inkludering i regionen.

– Resultatene blir ikke gode nok når gode initiativer blir stående alene og engasjerte folk jobber uten å kunne dele med hverandre, sier Marie Harbo Dahle, prosjektleder for inkluderingsdagene i det ideelle selskapet SoCentral i Oslo.

Inkluderingsdagene skal være en månedlig, fast møteplass for aktører på tvers av sektorer som arbeider for inkludering og mangfold. I bunn ligger tanken om at samarbeid og deling av erfaringer må til for å redusere utenforskap og manglende deltakelse i samfunnet.

Kan ikke løses av én organisasjon

– Utenforskap er et komplekst samfunnsproblem som ikke kan løses av én organisasjon, kommune eller ildsjel alene. Det kan være utfordrende og uvant å søke løsninger på tvers av etablerte siloer i samfunnet, men den uformelle kontakten og mulige nyskapende samarbeid er den viktigste gevinsten ved inkluderingsdagene, sier Harbo Dahle.

På inkluderingsdagene møtes folk på tvers av sektorer for å bli kjent og jobbe sammen. Den første inkluderingsdagen i Rogaland ble holdt på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger i september. Her deltok over 80 personer fra nesten hele fylket. Foto: SoCentral.

 

SoCentral var i 2016 blant initiativtakerne til oppstart av inkluderingsdagene i Oslo som hver måned samler hele bredden av fagmiljøer i hovedstaden.
– I Oslo har dette blitt en uunnværlig møteplass, sier Harbo Dahle.

Med støtte fra Kavlifondet blir inkluderingsdagene nå et månedlig arrangement også i Rogaland.
– Rogaland har mange fagmiljøer og organisasjoner som jobber for bedre inkludering og for nye muligheter for de som havner utenfor samfunnet. Fram til nå har de ikke hatt noen arena for å jobbe sammen om de beste løsningene, sier Harbo Dahle.

80 deltok på første inkluderingsdag

Den første inkluderingsdagen i Rogaland ble holdt på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger i september. Over 80 personer fra nesten hele fylket deltok. Rundt halvparten kom fra offentlig sektor, og resten kom fra frivilligheten og det private. Både NAV, frivillighetssentraler og flyktningseksjoner var representert. Her var organisasjoner og menigheter, sosiale entreprenører og gründere, fra Eigersund i sør til Strand i nord.

– Alle jobber for et mer inkluderende samfunn, og skal møtes igjen allerede torsdag 2. oktober, på neste inkluderingsdag, forteller Harbo Dahle.

Bredt partnerskap for inkludering

Den nye møteplassen åpner for mer koordinert og effektiv jobbing med inkludering i regionen. Det var også bakgrunnen for at SoCentral inviterte Sølvberget bibliotek og kulturhus, Kirkens bymisjon i Rogaland, arbeidsfellesskapet Samfunnssentralen og det kommunale initiativet Storhaug Unlimited med for å starte opp prosjektet.

– Nå samlet vi alle kontakter og samarbeidspartnere til Rogalands første inkluderingsdag. Fokuset denne første gangen var å få oversikt over feltet: hvem er alle aktørene som jobber med inkludering i Rogaland? Hva er de gode eksemplene som allerede finnes? sier Harbo Dahle.

Rundt halvparten kom fra offentlig sektor, og resten kom fra frivilligheten og det private. Alle skal møtes igjen allerede torsdag denne uken på neste inkluderingsdag. Foto: SoCentral

Samarbeid om utfordring

Nå tas arbeidet et skritt videre. Etter å ha kartlagt hvem aktørene er, er det på tide å jobbe sammen. På den andre inkluderingsdagen skal deltakerne få dele en utfordring, og alle skal få innspill og hjelp fra andre deltakere for å komme videre med denne.

Foto: SoCentral

– Kavlifondet har gitt oss en unik mulighet til å etablere denne arenaen også i Rogaland. Behovet for å jobbe sammen mot utenforskap er selvfølgelig like stort her som i Oslo, og de gode ideene og eksemplene i Rogaland må også deles og spres til flere, sier Harbo Dahle.

Inkluderingsdagene er en åpen arena, og alle kan melde seg på epostlisten i Oslo eller Rogaland, for å motta invitasjoner hver måned. Det kan gjøres på www.inkluderingsdager.no.

Toppfoto: Nabeeh Saman.