7. oktober 2019

Støtte til Psykoseforeningen skal styrke kunnskap og medbestemmelse

Psykoseforeningen har fått tildelt 100.000 kroner i støtte fra Kavlifondet. Målet er å skape åpenhet om psykose og psykoselidelser gjennom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling.

– Vi ønsker å styrke kunnskap om psykose i samfunnet og bidra til større grad av medbestemmelse i behandlingsspørmål for personer rammet av disse tilstandene, sier lege og stifter av Psykoseforeningen, Alexandra Jæger.

Flere brukerorganisasjoner har de siste årene styrket dialogen rundt psykisk helse. Personer rammet av psykose og psykoselidelser er ofte underrepresenterte i denne debatten. Psykoseforeningen mener at kunnskap om egen helse er en forutsetning for økt forståelse og riktig behandling.

– Tidlig intervensjon ved psykoseutvikling kan bidra til redusert symptomtrykk, raskere tilfriskning og forebygging av tilbakefall. Informasjon og kunnskapsformidling om psykose er derfor et viktig folkehelsetiltak, særlig for unge voksne i aldersgruppen 16-30, sier Jæger.

Psykoseforeningen vil gjennom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling styrke brukergruppens autonomi i behandlingsapparatet og forebygge feilbehandling. Foreningen vil arbeide aktivt for å innføre psykoedukasjon som en del av behandlingen av psykose.

Langsiktig satsing

Prosjektet tar sikte på å etablere diagnoseuavhengige gruppesamtaler med utgangspunkt i psykoserelaterte tema. De første treffene arrangeres i ulike bydeler i Bergen og har oppstart i slutten av 2019. Foreningen ønsker etterhvert utvide tilbudet til flere byer i Norge, og har et mål om å etablere åpne treff, likepersonstjenester, fellesaktiviteter og kunstatlier for medlemmer.

– Dette er starten på en langsiktig satsing for Psykoseforeningen. Vi ønsker å etablere tett samarbeid med andre brukerorganisasjoner og vil delta på alle markeringer og større arrangement som setter psykisk helse på tapeten, sier Alexandra Jæger.

– Et rausere samfunn

Foreningen skal også aktivt ta i bruk nye nettsider og sosiale medier for å spre åpenhet om psykose og psykoselidelser, og har planlagt en større informasjonskampanje med oppstart i 2020.

– Målet vårt er å skape et rausere samfunn. Vi mener at økt forståelse gjennom kunnskapsformidling vil bidra til å styrke samfunnsvilkårene til personer rammet av psykose og psykoselidelser og deres pårørende, sier Jæger.

– Psykoseforeningen er svært takknemlig for støtte fra Kavlifondet, en viktig samfunnsaktør som har bidratt til åpenhet om psykisk helse gjennom flere år, og gleder oss til godt samarbeid i tiden fremover.

Bilde på topp: Tankeboblen er logoen til Psykoseforeningen.