8. november 2019

Gleden ved å dele med andre

Hva forbinder du med å dele? I Kavlifondet handler det om å dele ut hele overskuddet fra Kavli til gode formål. Alt sammen.

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet

«Del med glede» er budskapet i Kavlis nye reklamefilm som har premiere i dag.

For første gang går Kavlifondet og Kavli bredt ut sammen og forteller historien om det spesielle eierskapet som gjør at hele overskuddet deles ut til gode formål.

Se filmen på Kavlis Del med glede-side her!

Mange bedrifter deler ut en del av overskuddet sitt til gode formål. I Kavlikonsernet deler vi ut alt. Det vil si, også vi bruker noe på drift og utvikling av våre selskaper.

Men bare Kavlifondet kan ta ut utbytte. Kavlifondet er i dag heleier i Kavlikonsernet gjennom morselskapet Kavli Holding AS.
Det fins ingen andre eiere. Ingen privatpersoner kan profittere på Kavli-selskapenes virksomhet.

Slik har det vært siden 1962 da Knut Kavli opprettet Kavlifondet og overførte hele virksomheten til stiftelsen.

Knut Kavli var sønn av Olav Kavli, grunnlegger av Kavlikonsernet. Olav Kavli var en driftig innovatør som slo seg opp fra fattigslige kår i Molde, til suksessrik selskapseier med internasjonal virksomhet allerede fra 20-tallet.

Olav Kavli hadde også et tydelig samfunnsengasjement og gav flere gaver til gode formål også før Kavlifondet ble opprettet.

Da sønnen Knut og hans kone Karin forble barnløse, ønsket familien å finne en løsning som sikret et varig, ansvarlig og samfunnsengasjert eierskap for Kavli-virksomhetene.

Løsningen ble opprettelsen av O.Kavlis Allmennyttige Stiftelse, som i dag heter Kavlifondet. I følge stiftelsens vedtekter skal Kavlifondet dele ut sine midler til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

Vi er i dag et internasjonalt konsern med omkring 800 ansatte og matvareproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Vi lager mye mer enn smøreost. På 2010-tallet gjorde vekst i konsernet at Kavlifondet kunne dele ut stadig mer.

På ti år har vi gått fra å dele ut rundt 20 millioner kroner i året i 2012 til rekordhøye 131 millioner kroner i 2018. I årene frem til 2025 regner vi med å kunne dele ut 100 millioner kroner i året.

Det er en historie som er verd å dele, av flere grunner, syns vi.

Vi vil løfte frem våre samarbeidspartnere, de som mottar støtten fra Kavlifondet. Vi vil fortelle deg om innsatsen og engasjementet hos ildsjelene, den viktige jobben de gjør og resultatene de skaper for menneskene de er til for.

I filmer fra prosjektene får du møte enkeltmennesker som har fått hjelp og støtte til å håndtere store utfordringer i sine liv, takket være støtten fra Kavlifondet. Sammen vil vi vise at det nytter å hjelpe.

Kavlifondet støtter prosjekter som gir mennesker mulighet til å forløse sitt potensiale. Med riktig hjelp kan de fleste reise seg og skape gode, varige endringer i sine liv, og bli verdifulle bidragsytere til samfunnet de lever i. Det ser vi gang på gang i arbeidet vårt.

Vi i Kavli er stolte av vår eierform. Det er inspirerende å vite at vi hver dag på jobb er med på å skape verdier som gjør en forskjell. At vi deler.

Men ingenting av dette er mulig uten deg. Hver gang du handler noe godt fra Kavli, er du også en del av det.

Det du gjør hver dag, er med på å gi noen andre en bedre hverdag.

Sammen skal vi fortsette å dele. Og glede oss over det!