21. november 2019

Tidlig julegave fra Kavli til åtte gode formål!

Hvert år deler Kavlikonsernets medarbeidere ut "ansattgaven", en del av overskuddet til formål som de selv har stemt frem. Åtte organisasjoner er stemt frem til å motta en del av årets ansattgave fra Kavli og Q-Meieriene i Norge.

Til sammen deler de ansatte i Kavlikonsernet ut ti millioner kroner til gode formål gjennom egne nominasjonsprosesser. Alle kan nominere og stemme på formål.

Kavlkonsernet, hvor Kavlifondet er eneste eier, har 800 ansatte fordelt på virksomheter i både Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

– De ansatte i hvert land får disponere en del av de ti millionene. Så har de egne prosesser der de ansattes stemme avgjør hvilke formål som til slutt skal få midler, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Formålene må være humanitære og enten lokale eller nasjonale. Først ute med å annonsere årets formål er Kavli i Norge, som består av O. Kavli i og Q-Meieriene.

– Det er svært gledelig å se engasjementet rundt ansattgaven. De mange nominasjonene gjenspeiler at Kavlis medarbeidere er opptatte av et bredt spekter av gode hjertesaker og organisasjoner. Det er åtte verdige, viktige formål som får årets gave, sier Iversen.

I 2018 fikk seks ulike organisasjoner tildelt midler fra Kavli-medarbeiderne i Norge. Flere av disse jobber med ung psykisk helse. I år fordeles ansattgavemidlene på åtte organisasjoner med svært ulike, men viktige fokusområder.

Lee Akerø er Administrasjonsassisten ved Kavlis Oslo-kontor. Hun nominerte Landsforeningen uventet barnedød (LUB) til ansattgaven 2019, og nominasjonen hennes endte også opp med å motta flest stemmer fra kollegene i Kavli.

Til Kavli.no forteller hun at hun er glad for resultatet og stolt over å kunne være med på å påvirke hvem som mottar støtte fra Kavlifondet.

– Som ansatt i Kavli føler jeg at jeg er en del av noe stort. Ansattgaven for meg er en unik mulighet til å få være med å påvirke hvem som skal få et bidrag. Det betyr at jeg kan gjøre en forskjell, og det er jo ganske fantastisk, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet).

Lee Akerø er administrasjonsassistent i Kavli Holding. Hun er veldig glad for at nominasjonen hennes ble stemt frem av de ansatte i Kavli og tror bidraget LUB mottar kan gjøre en forskjell.

Akerø tror at de fleste, og særlig foreldre, kan relatere til det LUB jobber med.

– Heldigvis er det veldig få som opplever det å miste et barn, men mange av oss har barn og har vært gjennom bekymringer og uro for alt som kan gå galt underveis. Jeg er veldig glad for at LUB ble stemt frem av Kavlis ansatte i Norge fordi jeg tenker at bidraget vil kunne gjøre en stor forskjell, både for de etterlatte som er helt avhengig av et støtteapparat rundt seg, men også med tanke på forebygging ved hjelp av forskning, utdyper hun.

LUB  vil bruke pengegaven til å styrke sitt landsdekkende sorgstøttetilbud til foreldre og familier som har mistet barn, gjennom kurs i likepersonstøtte for nye frivillige, sorgmestringsseminar, og familiesamling med fokus på søskens sorg

Disse åtte organisasjonene har mottatt Kavli-medarbeidernes ansattgave 2019

  • Landsforeningen uventet barnedød (LUB) – tildeles kr. 800.000, –
  • Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) – tildeles kr. 500.000, –
  • Tiltak for kreftberørte i Gausdal – tildeles kr. 500.000, –
  • Kreftomsorg Rogaland – tildeles kr. 400.000, –
  • =Kaffe – tildeles kr. 400.000, –
  • Gynkreftforeningen Bergen – tildeles kr. 200.000, –
  • Landsforeningen for Huntington sykdom (LHS) – tildeles kr. 100.000, –
  • Medvandrerne – tildeles kr. 100.000, –

Tradisjonen tro inviterer Kavli ansattgavemottakerne til julelunsj med utdeling av midlene, innlegg fra mottakerne, julesang og juletregang i desember.

Toppfoto: Den årlige utdelingen av gavesjekk er et høydepunkt for alle i Kavli. Her fra fjorårets overrekkelse av gavesjekk til Unge LEVE. Fra venstre Marit Jæger Kanney fra Kavli, Geir Ove Eide og Karina Ask fra Unge LEVE, og Birthe Drageset, Gro Dyrhaug og Roar Rauø fra Kavli.

Foto: Kavli Norge