11. februar 2020

Tre millioner til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og styrking av lavterskeltilbud

Kavlifondet har tildelt ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser tre millioner kroner til styrking av deres lavterskeltilbud. Midlene vil blant annet gå til ansettelse av en mannlig rådgiver med mål om at flere menn skal ta kontakt.

Tekst: Hanne Eide Andersen

– I 2019 har ROS hatt mer pågang enn hva vi har hatt kapasitet til å besvare og vi har tidvis hatt ventelister, sier generalsekretær i ROS, Irene Kingswick.

– Det er avgjørende at vi er tilgjengelige når en person tør å be om hjelp, når vi vet at sjansen for at en person spør om hjelp igjen dersom vedkommende føler seg avvist første gang, er liten. Nettopp derfor er samarbeidet med Kavlifondet så viktig for oss. Nå kan vi hjelpe enda flere på et tidlig tidspunkt, sier Kingswick.

Støtten fra Kavlifondet gis for perioden 2020-2021.

– Kavlifondet er glade for å inngå dette samarbeidet med ROS, en erfaren og kompetent aktør innen feltet spiseforstyrrelser. Vi ser at etterspørselen etter gratis lavterskeltilbud innen psykisk helse er stor. Nå håper vi at vårt bidrag kan gjøre at flere som tar steget og søker hjelp, får et tilbud som kan styrke dem og gi positive endringer der de er, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Daniel Spjeld, Line Orvedal og generalsekretær Irene Kingswick i ROS med daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen

Tilbud i alle faser

I over 35 år har Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) tilbudt gratis støtte og veiledning for personer som er berørt av problematikk rundt mat og kropp, for deres pårørende, og for personer som møter problematikken i sin yrkeshverdag.

Tilbudet benyttes av mennesker i alle faser av en spiseproblematikk; fra dem som så vidt har begynt å kjenne at tanker om mat og kropp tar stor plass, til dem som har vært syke lenge.

Økning i antall henvendelser

De seks siste årene har ROS hatt hele 236 prosent økning i besvarte henvendelser.

– Spesielt er etterspørselen etter individuelle samtaler stor. I individuelle samtaler kan man møte samme rådgiver over tid og tilfredsheten på dette tilbudet er svært høy, forteller Kingswick.

Siri Otterdal, Marion Lende og Tuyet Kim Thi Vo (ROS)

Ansetter mannlig rådgiver

Med samarbeidet med Kavlifondet kan ROS øke kapasiteten på rådgivning. I Vestland vil de med støtten fra Kavlifondet ansette sin første mannlige rådgiver.

– Vi vet at mange menn – sannsynligvis flere enn vi tror – har et problematisk forhold til kropp, mat og trening. Likevel står de for kun fem prosent av henvendelsene til ROS, ifølge Irene Kingswick.
– Ved å ansette en mannlig rådgiver som har egenerfaring med spiseforstyrrelser, håper og tror vi at terskelen for at menn tar kontakt, blir lavere.

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv som selve grunnlaget for sin virksomhet. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjør ROS sin unike kompetanse.

– Det at de fleste av våre rådgivere har egen- eller pårørendeerfaring, gjør at de som søker vår støtte kan føle seg sett og forstått, sier Kingswick.

– Det setter rådgiverne lettere i posisjon til å hjelpe, og det bidrar gjerne til at det vanskelige steget mot å søke hjelp for første gang, virker litt mer overkommelig. I tillegg vil det å møte en person som selv har blitt frisk, gi et håp og en motivasjon som er vanskelig å gjenskape i behandlingssystemet.

«Jeg har snakket med altfor mange leger og psykologer de siste årene, men det har aldri vært noen jeg har grått med. Det tør jeg gjøre på ROS. Kanskje handler det om at relasjonen er litt mer jevn enn det den er i behandlingssammenheng.» – Bruker i brukerundersøkelse fra ROS.

Bakgrunn ROS

 • ROS ble stiftet i 1983 av Liv og Johannes Opstvedt.
 • Er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via individuelle samtaler, chat, e-post og telefon.
 • Har sentre i Oslo, Rogaland, Trøndelag og Vestland. Her tilbys individuelle samtaler, temakvelder, samtalegrupper og kurs.
 • Driver med utstrakt foredragsvirksomhet for skole-, helse- og idrettssektoren.
 • Driver med forebyggende og holdningsskapende arbeid.
 • Les mer: www.nettros.no

Bakgrunn Kavlifondet

 • Kavlifondet er heleier i Kavlikonsernet som har selskaper innen matproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge eier Kavlifondet Kavli og Q-Meieriene.
 • Kavlifondet er en allmennyttig stiftelse og deler ut hele overskuddet fra sine selskaper til gode formål.
 • Med overskuddet fra Kavli støtter Kavlifondet gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.
 • Prioriterte områder er barn og unges psykiske helse, ensomhet og utenforskap, hjelp til vanskeligstilte og forskning innen alvorlig sykdom som kreft og ME.
 • Kavlifondet deler i dag årlig ut over 100 millioner kroner til gode formål. I 2019 delte Kavlifondet ut 118 millioner kroner.
 • Les mer på www.kavlifondet.no

Toppfoto: Siri Otterdal, Marion Lende og Tuyet Kim Thi Vo