18. mars 2020

Kavlifondet og koronapandemien

- Kavlifondet har stor medfølelse med alle som er rammet som følge av koronapandemien, blant dem flere av våre samarbeidspartnere, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Tekst: Hanne Eide Andersen

– Flere av Kavlifondets samarbeidspartnere er direkte berørt og må avlyse eller utsette prosjektene de har fått støtte til på grunn av koronaviruset, forteller Iversen.

Mange kulturarrangement, konferanser og aktivitetstilbud er for øyeblikket enten avlyst, utsatt eller står i fare for å bli det.

Kavlifondet følger regjeringens linje med å ikke kreve tilbake støtte som er utbetalt eller besluttet tildelt. Dette gjelder også selv om prosjektet av koronarelaterte årsaker må utsettes eller ikke lar seg gjennomføre.

– Kavlifondet skal være en trygg og støttende samarbeidspartner for alle våre samarbeidspartnere som er rammet av koronatiltakene. Vi vil ikke legge sten til byrden for noen i en allerede vanskelig og uforutsigbar situasjon, understreker Iversen.

Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

– Blant våre samarbeidspartnere er både frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og viktige bærebjelker i lokalt kulturliv. Dette er mennesker som gjør en forskjell for andre mennesker og samfunnet året rundt. Det er imponerende å se hvordan mange av dem også nå bretter opp ermene for å bidra ekstra i krisesituasjonen, sier hun.

Flere hjelper dem som rammes aller hardest, som mennesker i utenforskap og ensomhet, fattige og andre vanskeligstilte. Dette gjelder blant annet Kirkens SOS, Goodify, Matsentralene og Frelsesarmeen i Norge.

Daglig drift av Kavlifondets virksomhet er ikke redusert som følge av koronapandemien. Administrasjonen arbeider fra hjemmekontor og følger til enhver tid gjeldende retningslinjer og pålegg i smitteverntiltak fra myndighetene.

– Kavlifondet følger nøye med på situasjonen og hvordan den utvikler seg, sier Iversen.

Stiftelsen har allerede mottatt henvendelser med forespørsler om støtte til koronarelaterte tiltak. Per i dag har ikke Kavlifondet anledning til å behandle nye søknader og gjøre ekstra tildelinger relatert til koronapandemien.

– På sikt vil vi kunne vurdere tildelinger som svar på behov som er utløst eller forsterket som følge av koronapandemien. Det er ikke mulig på det nåværende tidspunkt å si noe om hvilke områder og typer tiltak det vil være aktuelt å støtte, men det er klart vi vil vurdere hvordan Kavlifondet kan bidra ytterligere, sier Iversen.

Er du samarbeidspartner og har spørsmål vedrørende ditt prosjekt og støtten fra Kavlifondet? Ta gjerne kontakt med oss her.