1. juli 2020

Sammen for barn og familier: 350 000 kroner til Hjerte for Sandnes fra Kavlifondet

Kavlifondet støtter Hjerte for Sandnes med 350.000 kroner til opptrapping av deres aktivitetstilbud for barn og familier.

– Vårt fokus er på barn, utenforskap og andre som faller utenfor samfunnet, sier Wence Lillebø, daglig leder i Hjerte for Sandnes.

Hjerte for Sandnes er en uavhengig organisasjon basert i Sandnes i Rogaland. Her kan alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner engasjere seg i å gjøre byen til en bedre plass å bo i for alle. De har tidligere mottatt støtte fra Kavlifondet til musikkafé for unge.

Aktiviteter for barn og familier

Midlene fra Kavlifondet skal brukes til Hjertehuset sine aktiviteter som er rettet mot barn og familier.

– Vi drar på leir i sommer, samt reiser på diverse gårdsbesøk i nærområdet vårt. Støtten fra Kavlifondet gjør at vi kan starte opp bærekraftige og samfunnsnyttige prosjekter som vi ellers ikke har mulighet til å kunne sette i gang, sier Lillebø.

Mat og god helse

Prosjektene vil ha mat, ernæring og god helse som et gjennomgangstema. På mat- og ernæringskvelder skal deltakerne lære å lage sunn mat og hvordan dette bidrar til bedre helse.

Et annet prosjekt er «Mammahjerte», der unge småbarnsforeldre samles. Det arrangeres foredrag som er aktuelle for denne gruppen, innen mat og ernæring, tannhelse, matpakketips, stressmestring og valg av sunne rutiner i hverdagen.

– Midlene kommer til gode hos vanskeligstilte barnefamilier og andre som trenger veiledning og råd, sier Lillebø.

– Vi har mange mennesker i vårt nettverk som daglig etterspør slike tilbud rundt mat, ernæring og helse.

Frivillige og arbeidstrening

Organisasjonen, som er basert i Sandnes i Rogaland, har 2,5 årsverk ansatt, samt flere i arbeidstrening.
– Arbeidet vårt er basert på frivillige som er delaktige i våre aktiviteter med tilsvarende omkring ti årsverk, forteller Lillebø.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, gleder seg nå over et nytt samarbeid med Hjerte for Sandnes.
– Hjerte for Sandnes er et fantastisk flott eksempel på hvor mye som er mulig å skape i et lokalsamfunn når man får lokale, frivillige krefter til å jobbe sammen. De klarer å dekke et veldig bredt spekter av behov. Vi er glade for å kunne bidra til at enda flere barn og familier får støtte og gode tilbud i sin hverdag, sier hun.

Frivillige og ansatte i Hjerte for Sandnes. Alle foto: Hjerte for Sandnes

Ansatte i Hjerte for Sandnes, fra venstre Maria Vestersjø, Torgeir Rovik Larsen og Wenche Lillebø. Foto: Hjerte for Sandnes