13. juli 2020

Susanne i Spis opp maten – Slik ble jeg en matredder!

Med støtte fra Kavlifondet har Spis opp maten fått Susanne Nesse med på laget. Les om jobben hun gjør, hvordan hun ble en matredder og få gode matreddertips til sommerferien!

– Mat angår oss alle. Vi har alle et forhold til det. Matredding noe av det enkleste hver og en kan gjøre for en litt mer bærekraftig verden, sier Susanne Nesse.

– Jeg digger Spis opp matens mål om å gjøre alle til matreddere. Det er så viktig med en positiv ordlyd, hvor målet er å motivere og inspirere uten å heve pekefingeren, mener hun.

– Vi må heie på hverandre og skape et lystbetont fellesskap rundt matredding. Da får vi til endring.

Fikk drømmejobben

Susanne syns at hun fikk selve drømmejobben da hun ble medarbeider i Spis opp maten og fikk grunnlegger og hele Norges ukronede matredderdronning, Mette Nygård Havre, som sjef.
– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse, erklærer hun.

Nå har hun laget og undervist skoleelver i matredding, utviklet et digitalt foredrag for skolene i koronatiden og laget en liten videoserie med sommertips for Kavlifondet.

Til daglig er det også mye virksomhet i Spis opp matens sosiale medier-kanaler, som er to viktige hovedverktøy for kunnskapsdeling og påvirkningsarbeid. Her har de over 100 000 følgere.

Følg Spis opp maten på Facebook og Instagram!

Sammen sørger Mette Nygård Havre og Susanne Nesse for at det alltid er svar, applaus og gode råd om matredding å få av Spis opp maten i sosiale medier. 

Først mat og helse

Susanne ble tidlig interessert i sammenhengen mellom mat og helse.
– Det har alltid vært noe med mat som har gjort meg ekstra nysgjerrig. Denne interessen ble ekstra tydelig for meg da jeg startet med mat og helse på ungdomsskolen, sier Susanne Nese.

På denne tiden var hun mest opptatt av matens betydning for kroppen vår. Senere resulterte interessen i en bachelorutdanning i ernæring ved Universitetet i Agder.
– Her fikk jeg enda større forståelse for matens betydning for helsen og kulturen vår, og ble enda mer nysgjerrig på temaet, sier hun.

Mat og bærekraft

Mat og bærekraft var kun en liten del av pensum på bachelorstudiet. Men i media og sosiale medier ble det mer og mer fokus på mat og bærekraft.

– Jeg begynte å forstå at våre matvalg også spiller en rolle for miljøet vårt. For klimaet. For rettferdighet og sosiale forhold. For verden vi lever i, sier hun, og viser til at vi hvert år kaster 390 000 spiselig mat bare i Norge.

– Jeg har alltid forstått at å kaste mat er sløsing, men det at matsvinn er så komplekst, vekket en indre drive i meg. Interessen og engasjementet mitt for mat og miljø ble mer og mer tydelig. Jeg hadde lyst til å gjøre en forskjell, sier hun.

Master om matsvinn i skolemåltider

På masterutdanningen fikk hun et større innblikk i forholdet mellom mat og bærekraft. Her ble det hovedfokus på barn og unge i et skolemiljø.

– Det er barna som vokser opp i dag som former fremtiden vår. Det er utrolig viktig at de læres opp til å ta fornuftige, bærekraftige valg. De må også få lære om matredding, sier Susanne, som valgte å dykke ned i matsvinn tilknyttet skolemåltidet i masteroppgaven sin.

Nå gleder hun seg over hver dag i jobben i Spis opp maten. Her får hun utløp både for engasjement, kreativitet og interessen for mat. Resultatene ser hun fortløpende i form av spørsmål, tips og tilbakemeldinger fra følgere som forteller om hvordan de lar seg inspirere og er med og redder mat.

– Det er fantastisk gøy og en ære å få spre matredderglede sammen med Mette. Det er givende å spre informasjon, inspirere og fremsnakke, fordi jeg vet at det har effekt, sier Susanne.

– Vi må få folk til å forstå at dette kan gjøres gøy, sier Susanne. Her med åpningsbildet på det digitale foredraget hun har laget etter at smitteverntiltak gjorde at hun ikke kunne besøke Oslo-skolene som planlagt.