29. juli 2020

Varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd hos leverandør i Storbritannia

Kavli varsler innstramninger og strengere kontrollrutiner etter avdekking av brudd på god dyrevelferd hos en av geitemelk-leverandørene til konsernets datterselskap i Storbritannia, St Helen’s Farm.

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet gjennom Kavli Holding AS som har næringsmiddelproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.

Les mer: Varsler strengere kontroll etter brudd på dyrevelferd

Et av de Kavli-eide selskapene i Storbritannia, St. Helen’s Farm, ble i helgen gjort oppmerksom på en serie videoopptak gjort av en dyrevernsorganisasjon hos en av selskapets melkeprodusenter. Opptakene viser flere alvorlige brudd på god dyrevelferd.

Det er iverksatt full ekstern granskning både hos den konkrete produsenten og hos St Helen’s Farms øvrige syv leverandører av geitemelk. Aktuelle britiske næringsmiddelkontroll- og tilsynsmyndigheter er involvert etter gjeldende regelverk.

Granskningen skal gi svar på hvordan dette har kunnet skje, hvem som skal stilles ansvarlig og hvilke tiltak som vil kreves for å hindre at det skjer igjen.

For mer informasjon og oppdateringer om saken se Kavli Holdings hjemmeside: kavli.com