18. desember 2020

Sammen om en jobb for inkludering og mangfold i arbeidslivet

Kavlifondet viderefører støtten til Sammen om en jobb med 500 000 kroner for perioden 2020-2021. Midlene skal gå til deres mentorprogram som har som mål å integrere og øke mangfoldet i norsk arbeidsliv.

Tekst: Henriette L. Olsen

– Vi er utrolig takknemlige for videreføringen av støtten fra Kavlifondet! Dette er et viktig bidrag for at vi skal kunne fortsette å støtte høyt utdannede nyankomne i relevant jobb, sier fag- og programutvikler i SAJO, Erlend Nyheim.

Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram for høyt utdannede flyktninger og innvandrere. Kavlifondet har støttet Sammen om en jobb siden deres oppstart i 2018.

Inkludering og integrering i arbeidslivet

Mentorprogrammet kobler nyankomne innvandrere og flyktninger som har høyere utdanning med frivillige mentorer fra samme fagfelt. Programmet går over seks måneder. I løpet av denne perioden fungerer mentoren som en veileder og støtte for å gjøre veien mot en relevant jobb kortere.

Foto: Sammen om en jobb

– For at Norge skal lykkes med å inkludere nyankomne på en god måte er det helt sentralt å lykkes med integreringen i arbeidslivet, sier Nyheim.

For å få til dette og for at alle som kommer til Norge med høyere utdanning skal få brukt sin kompetanse i relevant jobb, kobles de motiverte jobbsøkerne med frivillige mentorer som har en lang erfaring fra norsk arbeidsliv.

– Mangfold skaper innovasjon og er viktig for arbeidslivet. Mentorprogrammet skaper derfor verdi ikke bare for jobbsøkeren og mentoren, men også for næringslivet og samfunnet, fortsetter Nyheim.

Støtten fra Kavlifondet vil brukes til å gjennomføre enda flere koblinger mellom deltakere og mentorer. Programmet vil nå ut til flere hundre jobbsøkere gjennom nettverkstreff og annen veiledning.

Relevant jobb og anerkjennelse

På kun to år har SAJO klart å bygge opp både organisasjonen som en helhet og gode systemer som fungerer.

  • SAJO har koblet over 70 deltakere med 36 ulike nasjonaliteter med personlige mentorer, og arrangert over 150 kvelder med språktrening, jobbsøking og nettverksbygging for jobbsøkere i Oslo.
  • I 2018 fikk 50 prosent av deltakerne fast jobb og syv prosent fikk relevant deltidsjobb eller internship etter endt mentorprogram hos SAJO.
  • I 2020 ble de nominert til “Årets sosiale entreprenør” av FERD Sosiale Entreprenører.
Foto: Sammen om en jobb

 

– SAJO jobber for et inkluderende samfunn der mennesker blir sett og får brukt sine ressurser og sitt potensiale. Dette er viktige ressurser vi trenger i det norske arbeidslivet. Kavlifondet er stolte støttespillere av SAJO og det gleder oss å se at de også blir anerkjent av eksterne aktører, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Åpent mentortilbud med Covid-19 restriksjoner

– Støtten fra Kavlifondet er ekstra viktig i den vanskelige tiden vi er inne i nå, tilføyer Nyheim.

I 2019 fikk SAJO utviklet en ny mentordatabase og dialogverktøy. Dette har gjort det mulig for SAJO å holde mentortilbudet åpent digitalt etter myndighetenes anbefalte Covid-19 retningslinjer.

Det nye verktøyet gir også mulighet for skalering av mentortilbudet i fremtiden.

Les mer om SAJO her