20. september 2021

Skaper ringvirkninger i barn og unges liv

Med støtte til arbeid for barn og unges psykiske helse, inkludering og livsmestring, skaper Kavlifondets tildelinger ringvirkninger i barn og unges liv.

– De har opplevd masse mestring. Man ser at brystet stikker litt lenger frem, og hodet er litt høyere opp. Det er morsomt å se!

Jonas Halmrast snakker med varme i stemmen om guttene som har vært på to uker intensiv læringscamp med Guttas Campus, hvor Halmrast er lagleder. I tillegg til lesing, skriving og regning , arbeider de med mestring og motivasjon, og med karakterstyrker som optimisme, selvkontroll og viljestyrke.


MOTIVERT:
F. v. Soufiane Hamoud, veileder i Guttas Campus, Daniel, Jonas Halmrast og Dagmawe på læringscamp med Guttas Campus i Oslo, 2019. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Spoon Agency

– Forebyggende arbeid som styrker barn og unges psykiske helse har høy prioritet i våre tildelinger. Vi ser særlig etter prosjekter som fremmer inkludering, livsmestring og utdanning, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Gode læringsopplevelser

I sommersola på Hadeland Folkehøgskole kombineres fotball og bueskyting med klare regler og en fast struktur med gjenkjennelige arbeidsøkter hver dag. Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus, forteller at deltakerne blir møtt på det nivået de er. Med god støtte og veiledning opplever de mestring på områder der de tidligere har hatt store utfordringer.

Etter campen får guttene oppfølging ved mentorsentre i et og et halvt år. Målet er at de skal klare å gjennomføre videregående skole.

Daniel fra Oslo leste i snitt 40 ord i minuttet da han ble med på læringscampen sommeren 2019. Etter campen leste han 100 ord i minuttet.

– Jeg fikk mer selvtillit etter Guttas Campus. Før var jeg en stille gutt, sjenert og sånn. Nå er jeg mer våken og engasjert. Stiller spørsmål og er med på ting, forteller Daniel, som i dag er 16 år og går på videregående skole.

– Vi vil forebygge ensomhet og hindre utenforskap. Det gjør vi gjennom å støtte gode livsmestrings- og utdanningstiltak. Guttas Campus er et glimrende eksempel på akkurat et slikt prosjekt, sier Inger Elise Iversen.

DAGLIG LEDER: Inger Elise Iversen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Talent og kultur

Et annet sted i landet, på en scene i Lillehammer, underviser 20 år gamle Adnan en gruppe barn og tenåringer i dansen dabka, som har opprinnelse fra Syria og Palestina.

– Jeg får den beste følelsen når vi danser sammen, stråler han.

Kulturhjerte er en ukentlig møteplass og utviklingsarena for barn og ungdom, både nybosatte flyktninger og barn som er født i Norge. Sammen skaper de en teaterforestilling basert på kulturuttrykk fra alle sine opprinnelsesland. Prosjektleder Vivian Haverstadløkken gleder seg over nok et år med Kavlifondet-støtte til det inkluderende kulturtilbudet.

– Når ungdommene som ikke har norsk som sitt morsmål, lærer bort sanger, danser eller klappeleker på sitt språk, ser du at de vokser og blomstrer. De får muligheten til å være en ressurs, en som lærer bort, sier hun.


FAMILIE:
– Kulturhjerte er en del av familien min, sier syriske Adnan. Han kom alene som mindreårig flyktning til Norge. Foto: Geir Anders R. Ørslien/Spoon


LIVSMESTRING:
Kavlifondet støtter Partnership for Childrens arbeid for livsmestring og god psykisk helse hos barn i Nordøst-England og Skottland, hvor Kavli også har matproduksjon. Foto: Partnership for Children

Butikk med gratis mat

Kavlikonsernet har matvareproduksjon også i Sverige og Storbritannia. Derfor deler Kavlifondet også ut deler av overskuddet til gode formål i disse landene.

I Sverige bidrar støtte fra Kavlifondet til at barnerettighetsorganisasjonen Maskrosbarn (på norsk: Løvetannbarn) har kunnet etablere seg i Malmø. Maskrosbarn arbeider for barn og ungdom fra familier med utfordringer relatert til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

– Kavlifondet har bidratt til at Maskrosbarn kunne etablere seg i Malmö med hele Skåne som sitt nedslagsfelt. Stiftelsen gir oss muligheten til å drive ungdomssenteret. Enda flere unge vil få tilbud om støttesamtaler og et barneombud som er et bindeledd mellom ungdommene og det offentlige, forteller Dijana Dizdar, Malmø-ansvarlig for Maskrosbarn.

Flere svenske matsentraler får også støtte fra Kavlifondet. Ved en matsentral samler man inn overskuddsmat fra matvarebransjen, og gir den videre til veldedige organisasjoner som støtter vanskeligstilte. Overskuddsmat er mat som av ulike årsaker ikke kan selges, selv om den er fullt ut god og spiselig.

Skåne Stadsmission fikk i 2020 støtte til å utvide sin matsentral, og til å åpne en butikk hvor de deler ut gratis mat til vanskeligstilte. Barnefamilier prioriteres.

Livsmestring på timeplanen

Ved over 100 barneskoler i Nordøst-England og Skottland settes livsmestring og psykisk helse på timeplanen med støtte fra Kavlifondet. Gjennom programmene Zippy’s Friends (5-7 år), Apple’s Friends (7-9 år), Passport (9-11 år) og SPARK Resilience (10-12 år) lærer barna å mestre store og små utfordringer i hverdagen, med vekt på opplevelser av mestring, styrking av selvbilde, god kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Slik rustes også barna til å tåle større påkjenninger de måtte før eller senere i livet.

– Lærere forteller oss at de finner ut mye mer om barnas tanker og følelser under øktene, slik at de kan forstå og støtte dem bedre. De har lagt merke til at barnas språk endrer seg, og at de blir bedre på å gjenkjenne og uttrykke følelser både i seg selv og andre, forteller Wendy Tabuteau, daglig leder i Partnership for Children.

Et annet Kavlifondet-støttet prosjekt gir 30 000 barn og unge i NordøstEngland muligheten til å synge i kor i årene frem til 2023. Kavlifondet har siden 2014 støttet organisasjonen Sage Gateshead for å fremme kulturtilbudet for flere tusen barn fra de mest vanskeligstilte områdene i landet. Områdene har fra før av en rekke økonomiske og sosiale utfordringer, og er nå blant de hardest rammede av koronapandemien i Storbritannia.

– Vi vet hvilken positiv effekt musikk kan ha spesielt for mental helse og velvære. Det er viktigere enn noensinne at vi kan fortsette å engasjere unge mennesker med musikk, sier Wendy Smith, direktør for kreativ læring i Sage Gateshead.

Toppfoto: Guttas Campus’ læringscamp i Sætervika høsten 2020. Kavlifondet støtter tilbudet som har som mål å få flere gutter til å fullføre videregående skole. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Artikkelen ble første gang publisert i Kavlifondets årsrapport for 2020. 


KULTURHJERTE: I Kulturhjerte på Lillehammer møtes barn og unge både med og uten flyktningbakgrunn, for å være sammen og lage forestillinger. Profesjonelle scenekunstnere bidrar som instruktører. Kavlifondet har støttet Kulturhjerte siden 2017. Foto: Mats Michael Olsen/ Spoon