12. oktober 2021

Årets TV-aksjon: 500 000 til bekjempelse av barneekteskap

Kavlifondet har tildelt NRK TV-aksjonen for Plan Norge 500 000 kroner. Midlene fra årets TV-aksjon går til Plan Norges arbeid mot barneekteskap i de landene i verden hvor det er mest utbredt.

Av Hanne Eide Andersen

– Tusen takk til alle i Kavli og Kavlifondet. Sammen skal vi gi tusenvis av jenter muligheten til å velge sin egen framtid, sier fylkesleder for NRK TV-aksjonen Vestland, Marthe Jansen.

SAMMEN FOR PLAN NORGE: Administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, Hermine Svortevik Oen, fylkesleder Marthe Jansen fra TV-aksjonen Vestland og tildelingsansvarlig for internasjonale tildelinger i Kavlifondet, Rune Mørland. Foto: Ingelin Moltu Frækhaug/Kavli

Vil nå ut til tre millioner

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden, i følge tall fra Plan International. Det er i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger at barneekteskap er mest utbredt.

Med midlene fra TV-aksjonen skal Plan Norge jobbe for at jenter i disse landene får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort.

– Målet er å nå ut til tre millioner mennesker med midlene vi samler inn. Jenter skal ha like muligheter som gutter. Barn skal få være barn, ikke brud, sier Jansen.

Tradisjon å bidra

Kavlifondet eier hele Kavli og deler ut hele overskuddet fra Kavli til gode formål. Slik har Kavlifondet kunne bidratt til TV-aksjonen hvert år siden 2013. Med offisiell adresse og kontorer hos Kavli på Midtun i Bergen, gir stiftelsen alltid støtten via NRKs TV-aksjonen Vestland og deres næringslivsstafett.

– Det er med stor glede Kavlifondet bidrar med 500 000 kroner til årets TV-aksjon for Plan Norge. Med dette viderefører vi en flerårig tradisjon for samarbeid som kommer mange mennesker til gode. Det er alltid like inspirerende å være med på denne unike, nasjonale dugnaden, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Kavliansatte engasjerer seg

I år har også Kavlis ansatte engasjert i seg i TV-aksjonen. Gavesjekken på 500 000 kroner ble overrakt da TV-aksjonens ambassadør Hermine Oen (14) nylig besøkte Kavli i forbindelse med Plans kampanje “Girls Takeover”.

«Girls Takeover» er et internasjonalt initiativ som gjennomføres hvert år i anledning FNs jentedag 11. oktober. I år ble kampanjen gjennomført som en del av mobiliseringsarbeidet til årets TV-aksjon, og Hermine Oen fikk være toppleder for en dag som Kavlis markedsdirektør.

– Det har vært en fantastisk ære å få være med på «Girls takeover» i regi av TV-aksjonen Vestland, og slik bidra til å sette søkelys på jenters rettigheter, sier markedsdirektør i Kavli, Gudfunna Traustadottir.

– Hermine er en imponerende ambassadør og et virkelig forbilde for mange. Vi håper at TV-aksjonen og vårt bidrag på en halv million kroner gjør at flere jenter over hele verden kan få oppfylt sine drømmer, sier Traustadottir.

Satsing for barn og unges psykiske helse

– I år faller formålet for TV-aksjonen også sammen med vår satsing for psykisk helse hos barn og unge, påpeker Inger Elise Iversen.

– Vi vil bidra til å styrke barn og unges psykiske helse gjennom støtte til forebyggende arbeid for inkludering, livsmestring og utdanning. Årets TV-aksjon vil kunne gi tusenvis av jenter mulighet til å få sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Jenter som ikke giftes bort som barn har større mulighet for å få gå på skole, slik at de kan bli en ressurs i eget liv og samfunnet de lever i, sier Iversen, og legger til:

– Nå håper vi så mange som mulig melder seg som bøssebærere, og at mange næringslivsaktører gjør som oss og gir et solid bidrag til dette viktige arbeidet.

Vil du bidra til TV-aksjonen? Meld deg som bøssebærer 24. oktober på blimed.no!

FAKTA OM ÅRETS TV-AKSJON

  • Går av stabelen 24. oktober til inntekt for Plan Norges arbeid for å bekjempe barneekteskap
  • Plan Norge er en del av Plan International, en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter
  • Plan driver langsiktig utviklingsarbeid i mer enn 50 land
  • Beskyttelse av barn er fundamentet for alt Plan gjør
  • I mer enn 80 år har Plan jobbet for at alle barn skal ha like rettigheter
  • Organisasjonen jobber med de mest marginaliserte barna i verden
  • Tiltak for å hindre barneekteskap er blant Plans viktigste oppgaver for å oppnå målet om å gi barn en bedre fremtid, med god helse og utdanning