8. mars 2022

Friluftsliv og nærhet til dyr skal styrke psykisk helse hos utsatt ungdom

Hos Birkheads Wild i Nordøst-England får ungdom i en sårbar livssituasjon gode naturopplevelser og nærhet til dyr. Nå utvider de arbeidet med støtte fra Kavlifondet

– Å komme seg utendørs er avgjørende for både helse og trivsel. Vi er veldig glade for å inngå dette toårige partnerskapet med Kavlifondet, som vil styrke arbeidet vårt for noen av Gatesheads mest sårbare unge mennesker, sier Fiona O’Connor, grunnlegger og daglig leder for Birkheads Wild.

Birkheads Wild er en sosial entreprenørbedrift som ble etablert og drives av Fiona O’Connor i Gateshead i Nordøst-England. Her lever noen av de familiene som var mest utsatt før pandemien, og som har blitt hardest rammet av nedstengingene.

Ved Birkheads Wild har de fokus på utendørs aktiviteter som skal styrke barn og unges psykiske helse blant annet med fokus på mestringstrening knyttet til angst og følelsesregulering.

Kavlifondet har tildelt 300 000 kroner til Birkheads Wild i 2022-2023.

– Med midlene fra Kavlifondet vil vi kunne utvide kapasiteten og arbeidet for å styrke den psykiske helsen til noen av de mest marginaliserte tenåringene i Gateshead, sier O’Connor.

Vakre omgivelser

Ideen til Birkheads Wild kom da hun og mannen kjøpte en eiendom i et vakkert naturområde. Med engasjementet hun hadde for barn og unge ønsket hun at flere skulle få tilgang til vakker og fredfull natur – spesielt de barna som kommer fra ressurssvake familier, eller som av andre årsaker ikke kommer seg ut i naturen.

Birkheads Wild driver en friluftsgruppe for 11-14 åringer og et etter-skoletilbud for barn under 11 år (Forest School Club). De tilbyr også alternativ skole for barn og unge som av ulike årsaker er blitt ekskludert fra skolen på grunn av atferdsproblemer. Dette gjøres i samarbeid med lokale myndigheter og i dialog med relevante instanser som barnevernet.

De som ikke «passer inn»

– Birkheads Wild er for alle, men vi opplever i økende grad at arbeidet vårt kan ha størst innvirkning for de unge som ikke «passer inn» i det vanlige skolesystemet, eller de som har minst mulighet til å tilbringe tid i utendørs, sier Fiona O’Connor.

Det er ulike årsaker til at barn faller utenfor det vanlige skolesystemet. Det kan handle om diagnoser som ADHD og autismespekter, angstproblematikk, depresjon, overgrep i hjemmet eller manglende oppfølging fra foresatte.

– Disse barna har liten eller ingen nåværende støtte gjennom det kommunale systemet, og de har ofte komplekse behov, forteller O’Connor.

Undervisning i yurt

På åtte mål tomt i landlige omgivelser i Gateshead dyrker de felleshage for lokalmiljøet og holder geiter og høner. En yurt (stor lavvo) benyttes til samlinger og undervisning. Alle programmene og undervisningen gjennomføres utendørs, og filosofien er at tett nærhet med natur og dyr i seg selv har en helsefremmende effekt.

SKOLE I SKOGEN: Årets første utendørssamling for elever fra River Tyne Academy i Gateshead i januar i år. Foto: Birkheads Wild

Kongelig kvalitetsstempel

Birkheads Wild har nylig blitt et såkalt Duke of Edinburgh’s Award Licensed Centre. Dette er et prestisjetungt kvalitetsstempel, og lisensieringen brukes som en trenings- og utviklingsarena for unge ledere som faller utenfor det britiske skolesystemet. Med finansieringen fra Kavlifondet ser O’Connor en rekke nye muligheter.

– Vi opplever økt behov og etterspørsel etter tjenestene våre. I 2021 startet vi flere nye prosjekter på Birkheads Wild, inkludert ungdomsstyret vårt, som består av 14 lokale ungdommer som skal bistå i planleggingen videre. Vi har bistått unge i et prosjekt som samler inn penger for å få bygget en stor skaterampe i en av våre lokale parker, forteller Fiona O’Connor.

– Begeistret over engasjement og filosofi

Rune Mørland, leder for Kavlifondets tilskuddsprogram i UK, sier Birkheads Wild er en ny og attraktiv samarbeidspartner for Kavlifondet.

– Vi er begeistret over engasjementet og filosofien bak aktivitetene deres. I tillegg til den gode effekten på psykisk helse, vet vi at det å mestre naturlige omgivelser og friluftsliv kan fremme personlig utvikling og sosial inkludering. Eiendommen og beliggenheten er perfekt for å nå ut til de forskjellige målgruppene. Kavlifondet er glade for å kunne bidra til dette arbeidet, som gir flere barn og unge mulighet til gode naturopplevelser, sosialt samvær og fellesskap, sier han.

Plantet norsk gran

Det toårige samarbeidet med Kavlifondet vil både styrke bemanningen og kostnadene ved et pilotprosjekt der åtte unge får støtte til å gjennomføre alternativ utdanning.

Tildelingen ble gitt ut kort tid før jul i 2021. For å feire avtalen med Kavlifondet plantet ungdommer fra The River Tyne Academy en liten gran i felleshagen.

The River Tyne Academy er en offentlig såkalt spesialskole i Gateshead. Den har rundt 100 elever, hvorav størstedelen er utestengt fra den allmenne offentlige skolen på grunn av ulike utfordringer. Mange av disse barna lever under offentlig omsorg.

– Vi håper treet vil vokse etter hvert som partnerskapet vårt vokser. Vi laget også spiselig julepynt for fugler og ville dyr som lever i Birkheads Wild, forteller Fiona O’Connor.

Foto øverst: Utendørsaktiviteter hos Birkheads Wild i januar i år. Foto: Birkheads Wild

PLANTET TRE SOM TAKK: For å feire avtalen med Kavlifondet plantet ungdommer som er med i Birkheads Wilds prosjekter en liten. gran i felleshagen. Foto: Birkheads Wild

FRILUFTSLIV OG MESTRING: Ungdommene fra The River Tyne Academy er blant mange som får gode friluftsopplevelser, nærhet til dyr og mestring i trygge omgivelser hos Birkheads Wild. Foto: Birkheads Wild