30. juni 2022

Kavlifondets styreleder: – Et stort privilegium

Dag J. Opedal tiltrådte som styreleder i Kavlifondet i 2021.

– Det er et stort privilegium å få delta i stiftelsens ulike arbeidsstrømmer som understøtter vår evne til å dele med glede, sier han.

Opedal, som ble valgt som Kavlifondets styreleder i juni 2021, kjenner Kavlifondet og Kavlikonsernet bedre enn de fleste. Han har vært styremedlem i Kavlifondet siden 2014, og represententert Kavlifondet som eier i styret til Kavli Holding AS siden 2013.

– Det kjennes godt å få være med på lagspillet i Kavli der målet er å være til for andre, sier Opedal, med klar henvisning til det unike med Kavli: At hele overskuddet etter drift og utvikling deles ut til gode formål.

Han løfter også frem de ansatte i konsernet.

– Jeg får energi av gløden jeg møter i øynene til dyktige medarbeidere i de ulike Kavli-selskapene, sier han, og minner om at det er medarbeiderne som skaper verdiene som Kavlifondet til slutt kan dele ut til gode formål.

Samfunnsansvar i praksis

Det er en erfaren næringslivsleder som har overtatt stafettpinnen etter forrige styreleder, Aksel Mjøs. Opedal er tidligere konsernsjef i Orkla, og har nå den samme rollen i Treschow Fritzøe. Han har bred styreerfaring fra ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt.

I arbeidet for Kavlifondet kjenner han allikevel på en ekstra, unik dimensjon, ved at hele overskuddet deles ut til gode formål. Jo bedre det går for konsernet, jo flere mennesker kan få hjelp og nytte av organisasjonene som Kavlifondet støtter.

– Vi er til for andre! Alt vi gjør i Kavli, innebærer å utøve samfunnsansvar i praksis. Det er et privilegium, men også forpliktende. Kavlifondet må arbeide godt strategisk for å sikre at overskuddet fra Kavli deles ut der midlene kan gjøre mest mulig nytte, påpeker han.

Ut i felten

Opedal har selv møtt flere av organisasjonene og sett arbeidet de utfører med støtten fra Kavlifondet. Styret i Kavlifondet reiser med jevne mellomrom på prosjektreiser for å oppleve hvordan midlene de deler ut forvaltes av mottakerne.

– Det er alltid givende å få komme ut i felten og etterprøve at tildelingene når frem, og se med egne øyne hvordan de skaper ringvirkninger i enkeltmenneskers liv så vel som samfunnet de lever i, sier han.

Møter med barn og unge på styreturer til Myanmar, Sør-Afrika og Nord-Øst England har brent seg fast i minnet.

– Likeledes å få overvære Vinterfestspill i Bergstaden Røros, som Kavlifondet har hatt et langvarig samarbeid med, forteller han, og legger til:

– Og så gleder jeg meg stort til åpningen av Q-Meierienes moderne, nye anlegg på Jæren i mai 2022!

Det gyldne triangel

De siste to tiårene har gode resultater i konsernet ført til at Kavlifondets tildelinger har økt betydelig. Denne utviklingen vil styrelederen fremme ytterligere.

– Vår viktigste oppgave fremover er å fortsatt bygge en sterk organisasjon som kan styrke fundamentet for stadig større tildelinger, sier Opedal.

– Dette betyr å styrke «det gyldne triangel» – ledelse, kompetanse og en verdiskapende bedriftskultur.

Intervjuet ble første gang publisert i Kavlifondets årsrapport for 2021


MINNERIKT MØTE: Kavlifondet på prosjektbesøk hos LEAP Science and Math School i Sør-Afrika i 2017. Stiftelsen har støttett LEAP siden 2016, og tildelte midler til det gratis videregående skoletilbudet også i 2021. Bak f. v. daværende styremedlem Silvija Seres, Aksel Mjøs, LEAP-grunnlegger Anthony Galloway, Dag J. Opedal, daglig leder Inger Elise Iversen og tildelingsansvarlig Guro Sundsby. Foran f. v. styremedlem Solfrid Lind, student Zanele Mvelase, lærer Zintle Mpayipheli og studentene Linda Dlamini og Tinyiko Notigo. (Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet)

Bakgrunn

  • Kavli Holding AS er morselskapet i Kavlikonsernet. Det er som eier av 100 prosent av aksjene i Kavli Holding at Kavlifondet eier hele konsernet.
  • Styret i Kavlifondet representerer eierskapet, og er generalforsamling i Kavli Holding.
  • Styret er ansvarlig for å sikre etterlevelse av stiftelsesvedtektene som Knut Kavli nedfelte da han etablerte Kavlifondet i 1962.
  • I tillegg til å tildele midlene til gode formål, utøver styret i Kavlifondet eieroppgaven og forvalter stiftelsens øvrige fondsmidler.
  • I 2021 ble Dag J. Opedal valgt som ny styreleder, mens Erik Volden ble valgt til nytt styremedlem i Kavlifondet.
  • Styret består i tillegg av Solfrid Lind, Lise Hammergren og Aksel Mjøs.