16. oktober 2022

Hver dag kan du snu noens hverdag. Vær den som gjør det!

– Med kampanjen “Vær den som gjør det” vil Kavlifondet minne oss om at vi alle kan bidra til at barn og unge skal få en bedre hverdag, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Et år etter at kampanjen ble lansert første gang, er budskapet fortsatt like aktuelt.

I tiden som kommer skal Kavlifondet på ny dele filmer og artikler under mottoet «Vær den som gjør det», om hvordan hver enkelt av oss kan bety noe for barn og unge i hverdagen.

– Kavlifondet vil at alle barn og unge skal være trygge, bli inkludert og oppleve mestring. Å bidra til dette er noe av det viktigste i vårt arbeid, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Den enkelte av oss

Med overskuddet fra Kavli støtter Kavlifondet prosjekter som skal styrke barn og unges psykiske helse gjennom utdanning, livsmestring og forebygging av utenforskap.

– Det skal vi fortsette med, og vi er kjempestolte av våre mange dyktige samarbeidspartnere og alt de utretter, understreker Iversen.

– Samtidig vet vi at det ofte trengs mer enn gode prosjekter og penger for at barn og unge skal få det bedre. I mange tilfeller kan det bety like mye at den enkelte av oss gjør noe for et annet menneske som vi møter i vår hverdag, sier hun.

– Med “Vær den som gjør det” vil vi minne om hva hver av oss kan bidra med til barn og unge vi møter i hverdagen, og om viktigheten av et inkluderende, varmt samfunn hvor vi tar vare på hverandre. Budskapet er ikke nytt, men vi tror at mange av oss trenger jevnlige påminnelser om det i en hektisk hverdag

Unge som skjuler det vanskelige

– Mange barn og unge gjør alt de kan for å skjule ting de syns er vanskelig. Derfor har vi laget en serie filmer for sosiale medier hvor unge mennesker forteller hva de skulle ønske at noen gjorde for dem i en vanskelig situasjon. Historiene er formidlet til oss av ungdom og helsepersonell, forteller Iversen.

Målgruppen er enkel: Alle som møter barn og unge i sin hverdag.

– Vi har vist filmene på forhånd for både helsepersonell, lærere og representanter for de unge selv. Tilbakemeldingene er entydige på at historiene treffer godt og er relevante for barn og unge i dag.

Gode råd fra fagfolk

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal gripe det an hvis man vil være en som gjør det.

– Derfor har vi også laget en ressursside med intervjuer med fagpersoner innen psykisk helse hos barn og unge fra prosjekter som Kavlifondet støtter, forteller Iversen.

Les mer: Se alle filmene og les intervjuene med fagpersonene her

De fire er psykiater Finn Skårderud (Villa SULT), psykolog og formidler Maria A. Østhassel (@psyktdeg på TikTok/Instagram/Facebook), barnepsykolog Magne Raundalen (bl. a. Guttas Campus) barnelege og barnepsykiater Irene Bircow Elgen (Haukeland Universitetssjukehus, medvirker som fagekspert i den kommende foreldreutgaven av VI-appen).

– I et felt som dette er det viktig at råd som gis er faglig forankret. Vi er svært takknemlige for disse fagpersonenes rause bidrag, og for deres engasjement for budskapet som reflekteres i historiene de forteller, sier Iversen.

I tillegg til kunnskap, tips og gode råd til den som vil “være den som gjør det”, forteller fagpersonene også sine egne historier om hvordan et enkelt menneskes handling har bidratt til å snu et ungt menneskes hverdag og liv.

Utenforskap, rasisme og skole

Kampanjen er utviklet i nært samarbeid med byrået Spoon Norge, som også har produsert de tematiske filmene som utgjør kjernen i den.

Filmene tar opp ulike utfordringer som mange barn og unge opplever i Norge i dag: Sosialt utenforskap, studentensomhet, opplevelse av press, dårlig selvbilde, rasisme og ulike utfordringer i skolehverdagen.

– Dette er utfordringer som berører mange, og som har store følger både for den enkelte, deres pårørende og for samfunnet. Vi vil bidra til å sette lys på disse utfordringene, og vise at Kavlifondet ser barn og unge som strever med dem, sier Iversen.

 

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. Foto: Anne Elisabeth Næss

– Nå håper vi at mange vil hjelpe oss med å dele budskapet, og ikke minst, bestemme seg for å bli med og snu noens hverdag. Rett og slett, være den som gjør det.