21. desember 2022

Delte ut 81,5 millioner kroner fra Kavli til gode formål i 2022

Med overskuddet fra Kavlikonsernet, som Kavli og Q-Meieriene er en del av, kunne Kavlifondet dele ut 81,5 millioner kroner til gode formål i 2022.

Det viser tallene etter at årets siste tildelinger ble besluttet av Kavlifondets styre 13. desember.

De 81,5 millioner kronene har blitt fordelt på prosjekter innenfor Kavlifondets to prioriterte områder:

  • barn og unges psykiske helse
  • klima og miljø

Kavlifondet har sine inntekter som eneeier av Kavlikonsernet, som består av O. Kavli og Q-Meieriene i Norge, Kavli Sverige, Kavli Suomi og Primula Cheese og Castle MacLellan i Storbritannia.

Les mer: Smøreostens far

Kavlifondet er en allmennyttig stiftelse, og deler hvert år ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet etter drift og utvikling til gode formål.

70 prosent av midlene deles ut i de fire landene hvor Kavli har matvareproduksjon. Resten deles ut til utviklingsprosjekter i land hvor lavinntekt, arbeidsledighet og andre sosiale og humanitære utfordringer er utbredt.

– Det er fantastisk å kunne gi tilbake til samfunnet og bidra til fellesskapet på denne måten, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

DAGLIG LEDER Inger Elise Iversen. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Jubileumsår

25. april 2022 var det 60 år siden sønn av grunnlegger Olav Kavli, Knut Kavli, grunnla stiftelsen Kavlifondet og gjorde den til eneeier av Kavlikonsernet.

Les mer: En stiftelse blir født

I vedtektene nedfelte han at Kavlifondet skal dele ut hele overskuddet fra bedriften til gode formål.

Dette var i tråd med både hans og farens personlige verdier og deres ønsker for livsverket: Å sikre et ansvarlig, langsiktig eierskap, og å bidra til samfunnet.

– Vi er stolte av våre grunnleggere. I 60 år har deres framsynte verdier og samfunnsengasjement skapt ringvirkninger i enkeltmenneskers liv og samfunn verden over, sier Inger Elise Iversen.

FAKTA

  • Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet, og deler ut hele overskuddet etter drift og utvikling til gode formål.
  • Totalt siden 1962 har Kavlifondet delt ut 1,2 milliarder kroner, hvorav størsteparten etter årtusenskiftet.
  • Økningen i tildelinger har kommet i takt med vekst og gode resultater i flere av konsernets selskaper.
  • Siden 2012 har Kavlifondet delt ut til sammen 826,5 millioner kroner, inkludert årets tildelinger på 81,5 millioner kroner.
  • Kavlikonsernet har i dag matvareproduksjon i Norge (Kavli og Q-Meieriene), Sverige (Kavli Sverige), Finland (Kavli Suomi) og Storbritannia (Primula Cheese og Castle MacLellan), med omkring 900 medarbeidere til sammen.

Se informasjon om prosjekter som Kavlifondet støtter i artikler på kavlifondet.no og i Kavlifondets årsrapport for 2021. Kavlifondets årsrapport for 2022 utgis våren 2023.

GODT FORMÅL: Den Norske Turistforeningen (DNT) var en av organisasjonene som mottok støtte fra Kavlifondet i 2022. Midlene skal gå til å gjøre Turboklubber, lavterskel friluftsaktiviteter tilgjengelig for barn over hele Norge. Gavesjekk ble overrakt på den nye Turboklubben i Hamar og Hedmarken Turistforening (HHT) i høst. F. v. Knut Einar Nordhagen (HHT), Monika Thoresen (HHT), Inger Elise, Iversen (Kavlifondet), Charlotte Wahlquist Christiansen (HHT) og generalekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet