2. juni 2023

Vil skape nye samtaler og mer åpenhet rundt psykisk helse for gutter og menn

Mental Helse Ungdom er tildelt to millioner kroner i støtte fra Kavlifondet til sitt arbeid for åpenhet rundt psykisk helse rettet mot gutter og menn. Nå etterlyser de to unge, kreative innholdsprodusenter som skal stå i sentrum for dette arbeidet!

– Vi er utrolig glade for at Kavlifondet ser verdien av dette. De har et særlig engasjement for barn og unges psykiske helse, og det viser de tydelig med støtten til dette prosjektet, sier en glad komunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson.

Aldri før har det vært snakket mer om psykisk helse i det offentlige rom.

– Likevel er det vanskelig å finne trygg, god og alderstilpasset informasjon og kommunikasjon rundt psykisk helse for ungdom, sier Lorentsson.

Det skal Mental Helse Ungdom bruke midlene fra Kavlifondet til å gjøre noe med.

– Unnskyld til gutter og menn

Mental Helse Ungdom har ett budskap til unge gutter og menn i pressemeldingen om prosjektet som er sendt ut i dag:

– Unnskyld!

To av tre av de som tar sitt eget liv er gutter og menn. Samtidig er 70 prosent av de som Mental Helse Ungdom kommer i kontakt med jenter, skriver Mental Helse Ungdom i en pressemelding i dag.

Dette er bakteppet for at organisasjonen nå har satt seg som mål å nå ut til flere ved å skape nye måter å prate om psykisk helse på.

– Det er en uakseptabel skeivfordeling med hensyn til hvem som tar kontakt med oss. Vi kan ikke akseptere at så mange ender opp i psykiatrien, med rusproblemer, i fengsel, på gata eller i grava på grunn av problemer som kunne vært løst for lenge siden, sier Lorentsson.

– Dette er vår uforbeholdne unnskyldning til gutta. Til alle de som tier fordi ordene ikke finnes. Til alle de som ikke tør å åpne seg. Til alle som føler at livet er så vanskelig at døden virker som eneste utvei. For det er den ikke. Vi skal starte praten. For gutta, og for alle andre som vil være med på samtalen, fortsetter han.

Ønsker du noen å snakke med?

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat er åpen mandag – fredag kl. 18-21

Kirkens SOS

Sidetmedord.no

Kors på halsen

Vil ha unge innholdsprodusenter

I den nye satsingen skal de unge selv settes i førersetet for å utvikle og trappe opp organisasjonens forebyggende kommunikasjonsarbeid, som spesielt vektlegger å skape mer åpenhet og gjøre det lettere å snakke om psykisk helse.

Med midlene fra Kavlifondet skal Mental Helse Ungdom ansatte to unge innholdsskapere. Deres oppgave blir å skape innhold for tilstedeværelse i sosiale medier som skal gjøre det lettere for gutta å snakke om hvordan de har det.

Unge i førersetet

Innholdsskaperne skal lage videoer til TikTok og andre plattformer for å utforske hvordan samfunnet kan bli bedre til å gjøre den psykiske helsen vår bedre.

– Vi ser etter noen som er modige nok til å stille de vanskelige spørsmålene, tøff nok til å tidvis gå på tvers av det samfunnet mener er sannheten og nysgjerrig på andre mennesker. Noen som er mann nok til å være ydmyk i møte med alle typer mennesker, uten å dømme, sier Lorentsson.

Det skal også rettes en referansegruppe med unge fra målgruppen og fagpersoner. Gruppen skal rådgi innholdsskaperne og bidra med kunnskap.

Slik vil Mental Helse Ungdom nå ut til flere unge mennesker som strever, og bidra til å gi dem et bedre språk og begrepsapparat for å snakke om egen psykisk helse – også når det er ekstra vanskelig.

Overordnede mål er å bidra til god psykisk helse i de unges hverdag, å redusere psykisk uhelse, og dermed forebygge selvmord og alvorlige, psykiske helseutfordringer.

Har god erfaring

Mental Helse Ungdom har god erfaring med at kommunikasjonsprosjekter som Youtube-serien Føler’n, Twitch-streamen Gameprat, filmen Start praten, og podkasten Ta vare kan skape åpenhet og gode samtaler rundt psykisk helse blant unge.

Dette er også kommunikasjon særlig rettet mot unge menn og gutter, hvor gode, troverdige forbilder snakker om psykisk helse på en enkel og forståelig måte som målgruppen kan kjenne seg igjen i.

– Må endre måten vi snakker på

Adrian Lorentsson mener at vi må endre måten vi snakker med gutter og menn på.
– Vi må endre hvordan samfunnet snakker om mental helse, presiserer han.

– Og vi må gjøre det nå.

Snakker gjerne om Andrew Tate

Det gjelder også selv om det innebærer å sette søkelyset på Andrew Tate, som har vært fengslet i Romania og er under etterforskning for menneskesmugling.

– Det er åpenbart grunn til å være kritisk til Andrew Tate, men mye av det han sier resonnerer med mange unge gutter og menn. Derfor vil vi også se på ting som Tate og andre snakker om, for å se om det er ting som er verdt å utforske, sier Lorentsson.

SAMARBEID FOR ÅPENHET: F. v. Leder for innsamling og marked i Mental Helse Ungdom, Line Toft, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

– Glad for samarbeid

Tildelingen er en del av Kavlifondets prioritering av prosjekter som skal styrke psykisk helse hos barn og unge.

– Vi er veldig glade for å inngå dette samarbeidet med Mental Helse Ungdom. Med deres kunnskap, erfaring, og innsikt i de unge målgruppene, vil de kunne utvikle god og relevant kommunikasjon rundt psykisk helse på medieplattformene som de unge bruker hver dag, og formidle stemmer som kan lette hverdagen for mange som går rundt med tunge tanker og følelser, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

Hun vektlegger betydningen av medvirkning fra de unge selv i innholdsproduksjonen.
– Mental Helse Ungdom driver et bredt og tilgjengelig, men også nytenkende arbeid for økt åpenhet om psykisk helse og forebygging av psykiske plager blant unge. De er en spennende og relevant samarbeidspartner for Kavlifondet, som vi gleder oss til å følge i tiden som kommer, sier hun.


– Driter i CV

Har du lyst til å søke på stillingene som innholdsskaper, men er bekymret for om CVen holder vann? Ikke bry deg om det!

– CV driter vi i, sier Adrian Lorentsson, kort og godt.

Det samme gjelder utdanning og hull i CVen. Her er det heller en rekke personlige egenskaper som teller.

– Det er formidlingsevne, ydmykhet og mot til å gjøre ting som føles skummelt som er viktig, sier Adrian Lorentsson.
– Minst én av de to vi søker skal være en mann, men vi håper at folk av andre kjønn også søker. Det er både fint og viktig med balanse.

Vil ha søknader på TikTok

Søknader sendes på video enten på TikTok eller direkte til Mental Helse Ungdom.

– Søkere oppfordres til å legge ut sin søknad på TikTok og tagge Mental Helse Ungdom, men de kan også lastes opp og sendes direkte. De vil ha oversikt i søknadsprosessen, så søkere må også sende en liten søknad gjennom Finn.no.

– Vi saumfarer TikTok for å sjekke at vi ikke misser noe, men for å være helt sikker bør søkere bruke skjemaet på Finn, opplyser Lorentsson.

– Det trenger ikke være mer enn en link til videoen, men da får vi også kontaktinformasjon, noe som gjør det hele litt enklere for oss, tilføyer han.

FAKTA – Mental Helse Ungdom

  • Medlemsbasert interesseorganisasjon som driver tilbud som hjelpechat, åpne og trygge lokale treffsteder, friluftsaktiviteter og tilrettelagt arbeidstrening er blant tiltakene organisasjonen driver.
  • Gjennom frivillighetsbaserte lokallag tilrettelegger Mental Helse Ungdom i dag for aktiviteter, nettverk og sosialpolitisk arbeid som kommer både barn og unge som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, og deres pårørende, til gode.
  • Overordnede mål er å forebygge psykiske plager og selvmord, skape økt åpenhet rundt psykisk helse, og fremme et bedre psykisk helsetilbud i Norge

Les mer: Les mer om Mental Helse Ungdom på deres hjemmesider
Følg Mental Helse Ungdom i sosiale medier: Facebook / Instagram / Youtube.