10. september 2023

Stiftelsen Lillebrors minne: Omsorg for andre etterlatte gir livet mening

Annette Grønstad måtte gjøre noe for andre for å oppleve mening i livet etter at hennes yngste sønn Adrian August tok sitt eget liv. Resultatet ble “Lillebrors minne - stiftelsen med omsorg for etterlatte”.

Fire år etter at hun opprettet den er stiftelsen et viktig tilbud for mange etterlatte.

10. september markerer de Den internasjonale dagen for selvmordsforebygging i Drøbak, hvor Annette bor.
­– Vi markerer dagen med et ganske stort arrangement, åpent for alle og fri inngang, forteller hun.

På arrangementet bidrar flere som har erfaring som etterlatte med å dele sine historier. Det blir servering og musikalske innslag.
– Sammen skal vi også tenne 610 lys ute for å minnes de 610 menneskene som døde av selvmord i fjor, sier Annette.

GRUNNLA LILLEBRORS MINNE: Annette Grønstad. Foto: Privat

Les mer: Se hele programmet her

Lite hjelp da Adrian døde

Lillebrors minne ble til etter at Annette selv erfarte mangelen på et tilstrekkelig tilbud i det offentlige hjelpeapparatet etter at Adrian August døde. Adrian var bare 16 år da han tok livet sitt, 19. april 2017.

– Det var lite hjelp å få i helsevesenet, til å sette sammen og bygge opp igjen livet etterpå, sier Annette.
Men det var hjelp i å møte og snakke med andre som har opplevd det samme. Ønsket om å skape en stiftelse som kunne gi den hjelpen som det offentlige ikke klarte, vokste tidlig frem i henne.

100 000 kroner fra Kavlifondet

Sommeren 2019 var tiden inne, og Annette startet arbeidet med å opprette stiftelsen.
Etter mange samtaler og møter med etterlatte etter både selvmord og andre dødsårsaker, var hun overbevist om at tilbudet måtte være for alle etterlatte, uavhengig av dødsårsak.

10. september 2019 tildelte Kavlifondet 100 000 kroner til Annettes arbeid for å opprette Lillebrors minne. Datoen har blitt stiftelsens fødselsdag.

– Jeg trengte de 100 000 for å kunne opprette en stiftelse. Støtten var helt avgjørende, sier hun.
Nå har hun sammen med fem styremedlemmer drevet og utviklet Lillebrors minne med støtte fra Helsedirektoratet i tre år.
– Vi er spente på om vi får forlenget den. I utgangspunktet gis denne type støtte kun for tre år, forteller hun.

Styret består av seks personer med ulik bakgrunn og forskjellige erfaringer som etterlatt, inkludert Annette, som er styreleder. Alle seks arbeider frivillig med Lillebrors minne.
– Jeg er enormt takknemlig for styremedlemmene og den frivillige innsatsen de legger ned. De er så dyktige, og gjør det med glede og stolthet, sier Annette.

PÅ STUDIETUR: Fra venstre Bjarne O. Braastad, Kristin Sæther Tvervåg, Annette Grønstad, Siv Iren Sørvik fra styret, og to ansatte ved Det Nationale Sorgcenter i Købenavn. Styremedlemmene Aina Gilje og Bryce Wylie er ikke med på bildet. Foto: Lillebrors minne

Bredt tilbud

Lillebrors minne arbeider for å formidle til helsevesen, politikere og medmennesker hva etterlatte kan trenge og hvordan helsevesen, kollegaer, naboer, venner og andre kan møte etterlatte på en god måte.

De arrangerer fagseminarer, foredrag, temakvelder og sosiale sammenkomster. Man kan komme og lære, lytte – og dele historier når det føles riktig og godt.
– Om man har mistet noen av sine kjære kan det være fint å ha kontakt med andre som har opplevd det samme. Spesielt ved brå død, kanskje, sier Annette.

ADRIAN AUGUST: Adrian August ble født 8. februar 2001. Han døde ved å ta sitt eget liv 19. april i 2017. Foto: Privat

For Annette er det helt avgjørende å kunne møte andre mødre som har mistet et barn.
– Det blir et spesielt samhold. Man forstår at en ikke er alene med alle de «rare» tankene en kan ha som etterlatt. Det skjer noe i oss når vi opplever traumer. Om man søker og får hjelp, kan man få en viktig forståelse av hvorfor man er som man er, sier Annette.

Nå har hun også tatt videreutdanning i sorgstøtte ved VID Vitenskapelige Høyskole.
– Det er en styrke i arbeidet å ha både fagkunnskap og erfaring, slår hun fast.

Forebygger selvmord

Annette påpeker at Lillebrors minnes arbeid for etterlatte også er selvmordsforebyggende.
– Det er vanskelig å forstå noen ganger hvordan en skal klare å leve videre etter et stort tap. At riktig støtte for etterlatte kan være livreddende har vi også erfart, sier hun.

Stiftelsen arbeider ut i fra at åpenhet og samtaler om selvmord kan bidra til å få vekk stigma og tabu omkring selvmord.
– Vi tror at det da kan bli lettere for etterlatte, og at flere med selvmordstanker tør å be om hjelp, sier Annette.

MARKERING: Bildet er fra en av stiftelsens tidligere markeringer av Den internasjjonale dagen for selvmordsforebygging. Også i år skal de tenne et lys for hvert liv som har gått tapt i selvmord året før. Foto: Lillebrors minne

– Vi må tørre å spørre

Hun håper at det kan bli lettere for medmennesker å tørre å spørre om noen har selvmordstanker.
– For det er ikke farlig. Vi må ufarliggjøre ordet selvmord, vi må tørre å si ordet, og snakke om det og psykisk helse, sier hun.

Sliter du med selvmordstanker og trenger noen å snakke med?

Kirkens SOS hjelpetelefon (døgnåpen): 22 40 00 40

Kirkens SOS chattetjeneste SOSChat

Mental Helses hjelpetelefon (døgnåpen): 116 123

Mental Helses chattetjeneste Si det med ord

Røde Kors samtaletilbud for barn og unge, Kors på halsen (åpen hver dag 14-22):  800 33 321

Kors på halsen chattetilbud

Fra sinne til Lillebrors minne

Selv vet Annette godt hva hun trenger for å leve best mulig og ha det bra.
– Jeg må gjøre noe som gir livet mitt mening. Det gjør Lillebrors minne og jobben i det lokale kriseteamet I Frogn, sier hun.

Samtidig er det viktig for henne å få frem at hun har kjent på, og fortsatt kjenner på mye sinne.
– Lillebrors minne har vokst ut fra mitt sinne. Sinne over hvor lite og dårlig hjelp det var å få. Sinne over hjelpen jeg ikke fikk, sinne over at den bitte lille hjelpen jeg fikk var så dårlig, sinne over at nesten ingen andre etterlatte heller får denne hjelpen, sier hun.

Godt å bruke sinne konstruktivt

– Men med Lillebrors minne kan jeg bidra til at både andre og jeg selv får mer av den hjelpen og støtten vi trenger. Så jeg har brukt det sinnet konstruktivt, og det føles godt, sier Annette.

Hun vil være klar på at det ikke finnes noen fasit på sorg
– Men det hjelper å se lysene foran seg, baklysene til de som går foran, de som har opplevd det samme som deg, og som fortsatt lever videre, sier hun.

Vil du vite mer om Lillebrors minne?

Lillebrors minne sin hjemmeside

Telefon: +47 953 01 165
E-post: annette@lillebrorsminne.no

Lillebrors minne i sosiale medier:
Facebook
Instagram