9. oktober 2023

Sesongstart for #Klimafrokost med Equinor på agendaen

Equinors arbeid med energiomstillingen er tema på den første av høstens #Klimafrokoster. Den avholder Norsk klimastiftelse på Grand Hotel i Oslo førstkommende torsdag 12. oktober.

Det arrangeres totalt tre #Klimafrokoster denne høsten.

– Den neste avholdes 2. november, også den i Oslo, og den tredje og siste vil finne sted i Bergen 29. november, forteller prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse, Anne Jortveit.

Oppdatering: Se opptak av #Klimafrokost 2. november her!

Equinor på agendaen

Førstkommende torsdag, fra kl. 08.00-10.00 på Grand Hotel i Oslo, skal det altså handle om Equinor på #Klimafrokost.

Les mer: Fullt program og påmelding

Følg: Facebook-arrangement

Det er drøyt fem år siden Statoil byttet navn til Equinor. Begrunnelsen var blant annet at navnet skulle reflektere mer enn olje.

– Siden navnebyttet i 2018 har klimakrisen blitt enda mye mer tydelig. Det har også behovet for å fase ut olje, kull og gass raskest mulig. Equinor investerer enorme summer hvert år og kan med sin størrelse påvirke tempoet i energiomstillingen og dermed mulighetene til å nå klimamålene, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse.

– Da blir det store spørsmålet: Bidrar Equinor til at vi når Paris-målene eller snarere til å forlenge oljealderen? Det er tema for høstens første #Klimafrokost, fortsetter hun.

Legger frem nytt notat

På Klimafrokosten torsdag legger daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, fram et nytt notat fra Klimastiftelsen.

I følge Jortveit svarer notatet på blant annet følgende:

 • Hvor stor andel av selskapets årlige investeringer går i dag til fornybar energi og andre klimaløsninger?
 • Hva med energiproduksjonen, hvor stor andel er i dag fornybar og hvor stor andel er fossil?
 • Hvor store utslipp står Equinor for, både innenlands og de som eksporteres i form av fossil energi?

– Vi vil også spørre om hva selskapet vil gjøre fremover for å bidra til å øke tempoet i energiomstillingen, forteller Jortveit.

REDAKSJONEN: Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost, Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Klimastiftelsens utgivelser, samarbeider om å velge ut tema og sette sammen aktuelle program for frokostarrangementene. Foto: Norsk klimastiftelse.

Bredt panel

Professor ved BI, Knut Bergo, innleder under tittelen «Myten om grønn, norsk oljeproduksjon».

Leder for arbeidet med olje, gass og gruvedrift i tankesmien Carbon Tracker Initiative, Mike Coffin, presenterer hovedfunnene i rapporten «Absolute Impact 2023. Progress on oil and gas emissions targets has stalled” – med vekt på Equinor.

Konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, Jannik Lindbæk, senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP (som er deleier i Equinor), Arild Skedsmo og ansvarlig redaktør for Energi og Klima, Anders Bjartnes, deler også sine vurderinger og analyser.

Politisk samtale

I den politiske samtalen deltar stortingsrepresentantene Tina Bru (Høyre, nestleder i Stortingets finanskomite) og Kari Elisabeth Kaski (finanspolitisk talsperson for SV) i tillegg til Jens Ulltveit-Moe, sentralstyremedlem i MDG og investor.

– Som vanlig serverer vi god frokost fra kl. 07.30, og håper på godt oppmøte, sier Jortveit, som som vanlig skal lede frokostsamtalen.

Neste tema: Klimautvalget 2050

Høstens andre #Klimafrokost i høst går av stabelen torsdag 2. november kl. 08.30 – 10, også den i Oslo. Da er temaet “Regjeringens Klimautvalget 2050 og Norges veivalg – hva må til for at Norge blir et lavutslippsland innen 26 år?”.

Bakgrunnen er at regjeringens Klimautvalget 2050 i slutten av oktober legger fram sine vurderinger og anbefalinger for veivalgene Norge står overfor når både Norge og resten av verden i raskt tempo må kutte utslipp for å begrense klimakrisen.

Utvalgsleder kommer

Utvalgsleder Martin Skancke var tilstede på #Klimafrokost i oktober i fjor, og redegjorde grundig for utvalgets arbeid og avveininger. Han fikk også innspill fra forskere og ulike organisasjoner.

– Nå kommer Skancke tilbake for å presentere arbeidet som er gjort for regjeringen, sier Anne Jortveit.

– Vi håper at utvalgets arbeid kan bli en kickstart for en diskusjon om klimaløsninger som mange i Norge kan delta i.

Jortveit viser til at Norges klimalov slår fast at norske utslipp skal kuttes med 90-95 prosent innen 2050, sammenliknet med 1990. Sentrale spørsmål på denne klimafrokosten blir:

 • Hvordan kan vi få til denne store jobben sammen her til lands, uten at noen grupper må bære en urimelig del av byrdene?
 • Hva må skje med landbruket?
 • Hva med petroleumssektoren?
 • Hva med ressursbruken, bygg og vei?
 • Og hvordan kan vi skape gode liv for mange uten at vi sløser med ressursene, og samtidig tar vare på naturen vi er så avhengige av?
HØSTENS FØRSTE FROKOST: Equinors arbeid med energiomstillingen er tema for #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo førstkommende torsdag 12. oktober. Her fra frokostarrangementet på Media City i Bergen i mars i år.

Program for Bergen kommer

Onsdag 29. november blir det #Klimafrokost på Media City i Bergen.

– Tema er enda ikke besluttet, men oppdatert program legges fortløpende ut på klimastiftelsen.no, opplyser Jortveit.

Alle Klimafrokoster filmes og sendes direkte og legges ut i etterkant sammen med innledernes presentasjoner på samme nettside.

Torsdagens #Klimafrokost er også den første i den nye toårsperioden som Kavlifondet støtter.

Les mer: Støtte til to nye år med #Klimafrokost

– I Klimastiftelsen er vi ytterst takknemlige for at Kavlifondet nå i høst lar oss få starte opp med en ny toårsperiode av prosjektet. Det er så meningsfullt og givende å få anledning til å gi kunnskapsrike mennesker fra akademia, næringsliv og politikk en talerstol til å fremme gode klimaløsninger, sier Jortveit.

#Klimafrokost har etablert seg som et godt besøkt og sett arrangement, ofte for fullsatt sal.

– Det er oppløftende at mange dukker opp for å få kunnskap og delta i diskusjonene, fremholder hun.

Jobber under Redaktørplakaten

Klimastiftelsen jobber under Redaktørplakaten, og tar derfor ikke imot økonomisk støtte som fordrer at de fremmer bestemte syn.

– Det er ryddig både for oss og publikum. Gaven fra Kavlifondet er derfor svært kjærkommen, sier Jortveit

BAKGRUNN

 • Klimastiftelsen har arrangert Klimafrokost siden høsten 2014, hele tiden med støtte fra Kavlifondet.
 • Stiftelsen var fødselshjelper for prosjektet og har bidratt til at det nå er arrangert rundt 60 frokoster.
 • De første årene med Klimafrokost presenterte Klimastiftelsen en rekke konkrete klimaløsninger, som grønn ammoniakk, batterier, havvind og hydrogen.
 • Til frokostene inviterer stiftelsen forskere, andre fagpersoner og relevante næringslivsaktører som presentere klimaløsninger fra ulike vinkler.
 • I samtalepanelene bidrar både stortingsrepresentanter og andre meningsbærere.
 • De siste årene har #Klimafrokost hatt økt fokus på å diskutere Norges klimaarbeid som en del av det som skjer i EU og andre steder i verden.
TO NYE ÅR MED #KLIMAFROKOST: Kavlifondet har støttet Klimafrokost siden starten i 2014. Her er tildelingsansvarlig Guro Hjetland Sundsby og kommunikasjonsleder Hanne Eide Andersen i Kavlifondet sammen med Anders Bjartnes og Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.