19. oktober 2023

Skal gjøre barn og unge til matreddere med ny digital plattform for skoler og barnehager

Nå kan alle skoler og barnehager ta i bruk Matvetts nye plattform for å få kunnskap om matsvinn og matredding, oppskrifter og inspirasjon til å ta vare på maten. Kavlifondet er blant støttespillerne for plattformen og Matvetts arbeid for å redusere mattsvinn.

– Vi er veldig glade for å lansere KuttMatsvinn Skoleplattformen med nyttig undervisningsmateriell for alle klassetrinn, sier kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder.

– Forhåpentligvis vil den inspirere mange lærere til å jobbe enda mer med matsvinnreduksjon, sier hun.

Les mer: Gå direkte til plattformen her

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

SAMARBEID MOT MATSVINN: F. v. kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder, daglig leder i Matvett, Anne-Grete Haugen, prosjektkoordinator i Matvett, Marie Kleppe, og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby på åpning av Matsentralen Oslos nye lokaler tidligere i høst. Foto: Hanne E. Andersen/Kavlifondet

Målet deres med den nye plattformen er å få flere skoler og barnehager til å løfte kampen mot matsvinn opp på sin dagsorden, og bidra aktivt til å nå det nasjonale målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

– Det krever mer kunnskap om matsvinn, og om hvordan det kan reduseres både i skolen og i husholdningene, sier Schrøder, og viser til at folk flest ikke har redusert matsvinnet med mer enn seks små prosent de siste årene.

Les mer: Hvilken kastetype er du? Ta testen hos Matvett!

Hvordan kaste mindre mat? Tips og råd hos Matvett

Kunnskapsheving i klasserommet

– Kunnskapsheving blant den oppvoksende generasjonen er helt nødvendig for å sikre ønsket atferdsendring i befolkningen, fastslår hun.

For å bidra til et slikt kunnskapsløft, har Matvett samarbeidet med Grønt Flagg og utvalgte lærerressurser, med myndighetene og andre som arbeider for å forebygge og redusere matsvinn.

Se gjerne mer av materialet nederst i saken!

FOR LÆRERE: KuttMatsvinn-plattformen er utviklet i samarbeid med utvalgte lærerressurser, og er full av nyttige og spennende verktøy som skal gjøre det enklere for lærere på alle klassetrinn å engasjere elevene i undervisningen om matsvinn.

Det har resultert i en plattform med en rekke pedagogiske verktøy og ulike typer undervisningsmateriell som nå er klare for å tas i bruk.

Ressursene skal gjøre det enklere å minske matsvinn i virksomheten, gjøre lærere og barnehagepedagoger bedre rustet til å undervise om matsvinn, og også engasjere elevene i tematikken.

– Ved å lære barn og ungdom om verdien av mat og betydningen av å kaste mindre, bidrar vi til å forme bevisste og ansvarlige forbrukere. KuttMatsvinn-plattformen er en nøkkel til å gi elevene nødvendig kunnskap og verktøy for å være matreddere og agenter for bærekraftig forandring, sier Anne Marie Schrøder.

Positive ringvirkninger

Kavlifondet har gode løsninger for klima og miljø som et av sine prioriterte tildelingsområder, og har bidratt til kartleggingsarbeid og utvikling av KuttMatsvinn-plattformen med 300 000 kroner.

– Dette er et prosjekt som kan skape mange positive ringvirkninger, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

– Når skoler og barnehager får gode verktøy for å engasjere barn og unge, kan det resultere i at elevene tar med seg engasjementet og kunnskapen hjem og får med resten av familien på å redde mer mat fra kasting, fortsetter hun.

Sundsby påpeker at Kavlifondet har sine inntekter som eier av et matvarekonsern, Kavlikonsernet, med Kavli og Q-Meieriene i Norge.

– Det gir både et eget ansvar og muligheter for å bidra til gode, klimavennlige løsninger innen ansvarlig forbruk og produksjon. Matredding er høyt prioritert i våre tildelinger. Vi Kavlifondet er glade for å kunne bidra til denne smarte plattformen og gleder oss til å se resultatene fra mange barnehager og skoler fremover, sier hun.

Les mer: KuttMatsvinn-plattform for skoler og barnehager (artikkel hos Matvett)

FAKTA

  • Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, og eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvareleverandørenes forening, Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke
  • Matvett samarbeider med myndigheter og forskningsmiljøer for å bidra til målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030
  • KuttMatsvinn Skoleplattformen er utviklet på vegne av og med støtte fra myndighetene, og er et samarbeid med Grønt Flagg og utvalgte lærerressurser. Målgruppen er lærere i barnehage og skole
  • Verktøyet skal bidra til økt kunnskap og bevissthet om matsvinn hos elever, og tilby lærere relevant undervisningsmateriell i arbeidet med læreplanens tverrfaglige tema bærekraftig utvikling
  • Kavlifondet har tildelt Matvett 300 000 kroner til kartleggingsarbeid og utvikling av plattformen

 

KuttMatsvinn-plattformen