Gøteborgs kyrkliga stadsmission, Sverige

Gøteborgs Stadsmission er en svensk, humanitær organisasjon i Gøteborg i Sverige. Deres arbeid er rettet mot mennesker som har behov for støtte i en vanskelig livssituasjon. Stadsmissionen gir hjelp og støtte i form av gratis serveringssteder, botilbud, og ulike sosiale og terapeutiske tilbud. Viktige mål er inkludering og bekjempelse av utenforskap.

Ingen prosjekter funnet