Africa Educational Trust, Sør Sudan

Afrika Educational Trust er en britisk organisasjon som arbeider i Sør-Sudan. Formålet med skolemødrene er å øke jenters inntreden og tilstedeværelse i skolen. Kavlifondet støtter 94 skolemødre som til tross for urolighetene i Sør-Sudan driver hygieneopplæring på 100 skoler og når ut til 9 000 jenter.

Skolemødrene er viktige rollemodeller som ivaretar grunnleggende behov for jentene i deres skolegang.

Mer om dette prosjektet

  • Kvinnelige rollemodeller får jentene på skolen

    18. mars 2015

    Den britiske organisasjonen Africa Educational Trust (AET) har lært at kvinnelige rollemodeller i Sør-Sudan, ”School Mothers”, får alle til å høre etter: Utdanningsdepartementet, foreldre-lærerorganisasjoner og lokale myndigheter. Men viktigst av alt: De får jentene til å gå på skolen.