Capa Care, Sierra Leone

Kavlifondet har de siste årene bistått den ideelle organisasjonen Capa Care i et arbeid for å øke tilgangen til kirurgiske tjenester i Sierra Leone.

I samarbeid med det nasjonale helseministeriet trener Capa Care 30 ikke-leger til å gjøre livreddende kirurgi. Den offentlige kirurgiske kapasiteten skal økes med 85 % innen 2017.