Capa Care, Sierra Leone

Kavlifondet har de siste årene bistått den ideelle organisasjonen Capa Care i et arbeid for å øke tilgangen til kirurgiske tjenester i Sierra Leone.

I samarbeid med det nasjonale helseministeriet trener Capa Care 30 ikke-leger til å gjøre livreddende kirurgi. Den offentlige kirurgiske kapasiteten skal økes med 85 % innen 2017.

Mer om dette prosjektet

 • Kirurg, men ikke lege

  10. juni 2015

  Helsevesenet i Sierra Leone er rasert på grunn av ebolaepidemien, og er på samme nivå som under borgerkrigen på 1990-tallet. En pragmatisk innstilling er nødvendig for å bedre landets helsesituasjon, mener kirurg, forsker og grunnlegger av organisasjonen CapaCare, Håkon Bolkan.

 • CapaCare – bedre helsetilbud i Sierra Leone

  06. juli 2014

  Kavlifondet støtter CapaCare, en organisasjon som arbeider med å gi utdanning til helsepersonell i Sierra Leone. 

 • Kirurg, men ikke lege

  28. august 2013

  I Afrika er opplæring av andre grupper helsepersonell i tradisjonelt legearbeid et viktig virkemiddel for å sikre befolkningen et helsetilbud. Hjelpeorganisasjonen CapaCare ble startet for å drive opplæring av helsepersonell i områder der helsetilbud mangler.