Norsk Folkehjelp, Sør Sudan

I Sør-Sudan støtter Kavlifondet Norsk Folkehjelp sitt opplæringsprogram. Gjennom «Model farming training centers» får 460 småbønder grunnleggende jordbruksopplæring.

Mer om dette prosjektet

 • Kavlifondet fortsetter sin støtte til bønder i Sør-Sudan

  24. november 2015

  Siden 2013 har Kavlifondet støttet lokale småbønder i Sør-Sudan slik at de kan få mer ut av jorda si. Nå er samarbeidet forlenget i ytterligere to år.

 • Mer mat, tryggere hverdag

  26. august 2015

  Litt etter litt blir hverdagen i krigsherjede Sør-Sudan ernæringsmessig og økonomisk tryggere for Debit Taban og andre småbønder som mottar faglige råd og veiledning innen matproduksjon, lagring og salg.

 • En ny start for småbønder i Sør-Sudan

  01. juli 2014

  Kavlifondet fortsetter støtten til  det viktige arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i Sør-Sudan ved å gi jordbruksopplæring.

 • Samarbeidsprosjektet med Norsk Folkehjelp fortsetter

  06. mars 2014

  Norsk Folkehjelps prosjekt i Sør-Sudan, hvor småbønder får jordbruksopplæring, har vært støttet av Kavlifondet siden 2013. Gode resultater fra prosjektet gjør at Kavlifondet har besluttet å fortsette samarbeidet i to nye år.

 • Tar med seg jordbrukskunnskap hjem

  01. juli 2013

  Sør-Sudan har cirka ni millioner innbyggere, og tre av fire har jordbruk som viktigste næringsvei. Sør-Sudan er  svært fruktbart, men både kunnskap om jordbruk  og landområder har gått tapt på grunn av den langvarige konflikten i området.  70% av Sør-Sudans innbyggere kan hverken lese eller skrive. 

 • Kavlifondet støtter Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan

  14. februar 2013

  Avtalen om støtte dreier seg om etablering av et opplæringssenter for småbønder. Målet er økt matproduksjon. 460 småbønder i Sør-Sudan kommer til å få opplæring i jordbruk.  Kunnskapen  videreformidles  til deres respektive  landsbyer, hvor det er anslått at tusenvis lokale bønder kommer til å dra nytte av programmet.