Gøteborgs kyrkliga stadsmission, Sverige

Gøteborgs Stadsmission er en svensk, humanitær organisasjon i Gøteborg i Sverige. Deres arbeid er rettet mot mennesker som har behov for støtte i en vanskelig livssituasjon. Stadsmissionen gir hjelp og støtte i form av gratis serveringssteder, botilbud, og ulike sosiale og terapeutiske tilbud. Viktige mål er inkludering og bekjempelse av utenforskap.

Les mer på deres hjemmesider.

Gøteborgs Stadsmission tar i dag i mot mye mat som doneres til deres ulike virksomheter, men savner kapasitet til å ta i mot større volumer. Med 1,5 millioner kroner fra Kavlifondet, starter de nå arbeidet med å etablere en matsentral. Målet er å minske matsvinn og samtidig øke tilgangen til mat for vanskeligstilte.

Mer om dette prosjektet