Hungerprosjektet, Ghana

The Hunger Project er en verdensomspennende organisasjon som jobber for å oppfylle FNs tusenårsmål om å utrydde all sult og fattigdom.

Episenteret Nkawanda når 9296 mennesker som på grunn av dette programmet nå har tilgang til vann, elektrisitet og sanitæranlegg. The Hunger Project er en verdensomspennende organisasjon som jobber for å oppfylle FNs tusenårsmål om å utrydde all sult og fattigdom. Den svenske grenen av organisasjonen har en avtale med Kavlifondet. Episenteret Nkawanda når 9296 mennesker som på grunn av dette programmet nå har tilgang til vann, elektrisitet og sanitæranlegg. Målet er at de innen utgangen av 2016 ikke lenger vil ha behov for økonomisk støtte utenfra.