Impact Norway, Bangladesh

Kavlifondet støtter etableringen av 875 nye grønnsakhager i Meherpur-distriktet i Bangladesh i regi av organisasjonen Impact Norway.

Over to milliarder mennesker mangler essensielle næringsstoffer. Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemninger. Derfor støtter Kavlifondet etableringen av 875 nye grønnsakhager i Meherpur-distriktet i Bangladesh i løpet av 2015 og 2016 i regi av organisasjonen Impact Norway. IMPACT Norway ble etablert i 2002, som en uavhengig, ideell stiftelse og støtteorganisasjon for det internasjonale IMPACT-arbeidet. Totalt finnes det 18 nasjonale, autonome IMPACT stiftelser som er knyttet sammen gjennom paraplyorganisasjonen International Federation of Impact Organisations (IFIO).

Mer om dette prosjektet

  • Kvinnene og grønnsakhagene

    03. september 2015

    Nisaron er en av flere hundre kvinner i Bangladesh som har startet å dyrke grønnsaker på jord som før lå brakk.

  • I Nisarons hage

    27. februar 2015

    Det gror i Nisarons hage i Bangladesh. Hun er en av kvinnene som i regi av Impact Norway nå dyrker sin egen kjøkkenhage med vekster proppfulle av viktige næringsstoffer.