Life Support Foundation, Tanzania

Organisasjonen arbeider for å få ned antall dødsfall som kan unngås gjennom tilgang til og kvalitet på livreddende behandling.

Mer om dette prosjektet

  • Livredning for mor og barn i Dar es Salaam

    18. desember 2015

    Den svenske organisasjonen Life Support Foundation bidrar til å redde fødende kvinner og spedbarn i Dar es Salaam gjennom opplæring i grunnleggende livredning.