Masanga DK, Sierra Leone

Masanga DK er en dansk hjelpeorganisasjon opprettet for å arbeide med å videreutvikle sykehuset i Masanga i Sierra Leone.

I samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner driver de sykehuset og utdanner helsepersonell i et land der mangelen er enorm. Midlene fra Kavlifondet blir brukt til å sikre medisiner gjennom kjølig lagring og utbedringer av apoteket, og til avfallshåndtering.

Mer om dette prosjektet

  • Sykehus gjenåpner etter ebola

    22. juni 2015

    Ebolaepidemien tvang Masangasykehuset i Sierra Leone til å holde dørene stengt i flere måneder. Nå, ved hjelp av midler fra Kavlifondet, gjenåpner sykehuset.