Strømmestiftelsen, Myanmar

Myanmar har siden 2009 opplevd politiske reformer og har åpent seg for verden. Store deler av befolkningen i landet er svært fattige. Strømmestiftelsen, med støtte fra Kavlifondet, har nå satt i gang et fem-årig prosjekt som skal bedre situasjonen for 3000 familier i Ayeyarwaddy-distriktet.

Formålet er å legge til rette utvikling fra avhengighet til selvhjelp blant fattige familier. Hovedmålet er at familiene selv skal etablere aktivt eierskap og deltagelse for sammen å skape bærekraftig utvikling. Programmet har fått navnet DREAM Myanmar. DREAM står for “Development and Rehabilitation of the Economy of the poor through Alternative Means”.