Strømmestiftelsen, Bangladesh

Sammen med Strømmestiftelsen ønsker Kavlifondet å jobbe med entreprenørskap og utdanning blant 3000 marginaliserte, fattige familier fra de mest utsatte områdene i Bangladesh, hvor Strømmestiftelsen allerede driver utdanningsprogrammet Shonglap

SEEDS står for «Socio Economic Empowerment with Dignity and Sustainability». Sammen med Strømmestiftelsen ønsker Kavlifondet å jobbe målrettet med entreprenørskap og utdanning blant 3000 marginaliserte, fattige familier fra de mest utsatte områdene i Bangladesh, hvor Strømmestiftelsen allerede driver utdanningsprogrammet Shonglap. Totalt kan programmet nå 14 000-15 000 mennesker.

Mer om dette prosjektet

  • Politisk oppvåkning i lokalsamfunnet

    07. november 2016

    Nå har det gått et drøyt år siden Strømmestiftelsens nye prosjekt i Bangladesh startet opp. Hvordan har det gått så langt med målsetningen om å redusere fattigdom, fremme jenters rettigheter, få flere barn på skolen og forbedre helsen?