16. september 2013

Musikk som minnebok

Risør kammermusikkfest startet i 2012 et samarbeid med Kavlifondet som gir eldre og personer med demens muligheten til å hente frem gamle minner gjennom bruk av musikk. Dette gir gylne øyeblikk av glede og samhørighet.  

Ris¿r kammermusikkfest 2013Risør kammermusikkfest ble etablert i 1991 som en ideell stiftelse. Målet er å arrangere en årlig Kammermusikkfest, der det skal presenteres både sentral klassisk musikk og nyere repertoar. Kammermusikkfesten i Risør har ambisjoner om å være et nasjonalt og internasjonalt forum for kammermusikk som også stimulere musikk-og kulturlivet i Risør og regionen.

Toppnavn
Henning Kraggerud og Lars Anders Tomter er Kammermusikkfestens kunstneriske ledere, og begge er sentrale musikere under Kammermusikkfesten. Takket være deres nettverk og internasjonale karrierer, har de fått internasjonale toppnavn til Risør.

Musikerne er tilstede under hele festuka. Ikke bare skaper det en spesiell stemning musikerne imellom, men også mellom dem og publikum. Det muliggjør også at verk for ulike typer ensembler kan oppleves i en og samme konsert. Det Norske Kammerorkester er Kammermusikkfestens eget orkester.

Musikk vekker minner
Musikk har vist seg å ha mange gode effekter på mennesker med spesielle behov. For demente er musikk som en god minnebok, et sted å hente frem tidligere opplevelser som ellers har gått tapt. Gjennom å spille sanger og melodier som var populære da lytterne var unge, kommer både tekstene og nynningen av seg selv, det sitter fremdeles krystallklart i minnet. Det gir assosiasjoner og opplevelser som både rører og skaper glede. En fortid trer igjen frem som ellers er svunnen for mange.

Ris¿r kammermusikkfest 2013Meloditimen
Konsertene er tilrettelagt både for dem som må bo på institusjon, og for de som fremdeles kan bo hjemme. I prosjektet besøker festivalen flere ganger i året Frydenborgsenteret bo- og behandlingssenter med konserter. For de som fremdeles bor hjemme, er det etablert et samarbeid med hjemmetjenesten der alle eldre i Risør og omegn blir invitert til en egen konsert under festivalen, satt sammen spesielt med tanke på målgruppen. Konserten har fått navnet Meloditimen, og her spilles repertoar med utgangspunkt i innholdet fra NRKs tidligere program av samme navn, samt hva mange kjenner gjennom Ønskekonserten på radio.