6. mars 2014

Samarbeidsprosjektet med Norsk Folkehjelp fortsetter

Norsk Folkehjelps prosjekt i Sør-Sudan, hvor småbønder får jordbruksopplæring, har vært støttet av Kavlifondet siden 2013. Gode resultater fra prosjektet gjør at Kavlifondet har besluttet å fortsette samarbeidet i to nye år.

 

Målet ved prosjektet er å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressursene og kompetansen de trenger. Slik kan de produsere mat til seg selv og lokalsamfunnet. I forbindelse med prosjektet har fire jordbruksgrupper blitt etablert. Dette fører til økt matsikkerhet, slik at lokalbefolkningen er bedre rustet mot matkriser, som gjentatte ganger oppstår i fattige land. Afrika må produsere mer mat, og ikke være avhengige av matvarehjelp. Derfor satses det spesielt på kvinner og ungdom på landsbygda slik at de selv kan produsere det de trenger.

Kavlifondet har støttet Norsk Folkehjelps arbeid blant småbønder i Sør-Sudan siden 2013 og har nå besluttet å fortsette samarbeidet i 2014 og 2015.

– Jeg er veldig glad for at vi viderefører samarbeidet med Norsk Folkehjelp og ikke minst med småbøndene i Sør-Sudan, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Jeg vil sende en stor takk her fra Sør-Sudan til Kavlifondet, som fortsetter det gode samarbeidet med jordbruksgrupper også de neste to årene, sier Norsk Folkehjelps landdirektør i Sør-Sudan, Henrik Stabell.

– Folk her har opplevd store utfordringer de siste månedene, og da er det spesielt viktig med langsiktige partnere som står sammen med oss i tykt og tynt. Prosjektet «En ny start» vil lære opp hundrevis av bønder til å få bedre avlinger og de kan da også selge overskuddet på markedet. Dette gir en bedre hverdag og flere kan da sende barna på skole, sier Stabell.

bilde sørsudan

Rapporten for 2013 viser at arbeidet med opplæring av småbøndene er godt i gang. De har fått opplæring i bl.a. jordbruksteknikker og lagring av avlingene. De har fått en enkel innføring i økonomi, planlegging, markedsføring og salg. Gruppene følges fra den første fase, der grunnleggende opplæring om bærekraftig og inntektsbringende jordbruk gis til hele landsbyen. Det er plantet mais, kassava og peanøtter. Traktor er leid og utstyr til opplæringsformål er kjøpt inn. I tillegg har fire opplæringsledere fått en tremåneders jordbruksutdanning på YATC – Norsk Folkehjelps jordbruksskole i Yei.

Kavlifondet støtter også jordbruksskolen, som startet i 1999 og blitt et viktig bidrag i jordbruksopplæring i Sør-Sudan. Hvert år blir omtrent 460 studenter uteksaminert, og er da i stand til å livnære seg på jordbruk. Studentene forplikter seg til å videreformidle det de har lært av jordbruksteknikker og hvordan man kan få bedre tilgang til markeder med de andre i landsbyen. Slik spres det gode ord.

På skolen går de gjennom ulike temaer, blant annet dyrkingsmetoder, produktivitet, skadedyr, plantesykdommer, regnskap, salg og markedsføring.

sørsudan-mais

Fire landsbyer får støtte av Kavlifondet, og disse får tett oppfølging og opplæring. Småbønder har gått sammen i kooperativer for å drive jorda på en effektiv måte. Medlemmene av jordbruksgruppene har jobbet hardt for å øke produksjonen og prøver ut nye ideer og metoder. Slik har de kunnet begynne å selge noe av avlingene på lokale markeder.

Tikanya Women Farmer Group
Tikanya Women Farmer Group består av 15 medlemmer som har til sammen 1163 mål dyrkbar jord. De har som mål å øke produksjonen av en mengde jordbruksvarer og å holde flere husdyr. De har også ambisjoner om å bli den beste jordbruksgruppen i Sør-Sudan. Overskuddet i første omgang gå til å betale barnas skoleutgifter.

Nyobulo Teso Youth Group
Nyobulo Teso Youth Group er den største av de fire jordbruksgruppene. Gruppen har 265 mål jord og 28 storfe. Med støtten fra Kavlifondet får de muligheten til å skaffe seg det utstyret de mangler. For eksempel får de nå leie inn traktor.

Cinga Farmers Group
Cinga Farmers Group er den minste gruppen, og elevene er godt voksne bønder. De har en motorsykkel som brukes til og fra markedene. Selv dyrker de mais, peanøtter og kassava og har fire geiter. Gruppen er i ferd med å bygge en butikk, ettersom de produserer mer enn de selv trenger.

mrJumajpg

– Støtten har hjulpet oss med å øke produksjonen og nå kan vi starte med salg. Men vi er langt i fra utlært og jeg ser frem til å lære mer om hvordan jeg kan drive mer lønnsomt. Jeg er veldig takknemlig for dette prosjektet, sier mr. Juma fra Cinga Farmers Group

Kajoba Farmer Group

Målsettingen for Kajoba Farmer Group er økte inntekter gjennom godt samarbeid. De har et spesielt fokus på å skape samhold blant medlemmene og dele ideer med hverandre. De vil også hjelpe hverandre med å betale for barnas skolegang. De har planer om å bygge en salgsbod der de kan få solgt varene de produserer.

Skjermbilde 2014-03-06 kl. 11.26.10

Jordbruksgruppene bruker inntekter blant annet til barns skolegang og for å leie inn maskiner og nødvendige verktøy for å få fart på produksjonen. Opplæringen gjør at de blir mer uavhengige av ytre hjelp for å få tak i mat. Slik kan de på en god måte sikre fremtiden sin, både ved å ha nok mat, og ved å kunne spare penger.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.